Pentru obtinerea avizului Centrului de Detenție Craiova, cererea se inaintează Liceului Tehnologic Special Pelendava Craiova insotită de un dosar al candidatului care trebuie sa contina urmatoarele documente:

-cerere solicitare aviz către CD Craiova,

-copie buletin/carte de identitate,

-curiculum vitae,

-caracterizare de la ultimul loc de munca

-cazier judiciar,

-copie după rezultatul testării psihologice din anul anterior

-copie atestat educatie specială


ANUNT LTSP ACHIZITII 5

ANUNT LTSP ACHIZITII 4

ANUNT LTSP ACHIZITII 3

ANUNT LTSP ACHIZITII 2

ANUNT LTSP ACHIZITII 1


Conditii specifice 2019