ORAR 2020-2021

TURA I

1A

  ORA  LUNI  MARTI  MIERCURI  JOI  VINERI
  7.30-8.15  CONS. ȘI ORIENTARE TRAISTĂED. CIVICĂ TRAISTĂRELIGIE VĂETIȘIED. CIVICĂ TRAISTĂCDȘ CIVICĂ TRAISTĂ
  8.20-9.05  LB. ROMÂNĂ TRAISTĂLB. ROMÂNĂ TRAISTĂȘTIINȚE TRAISTĂLB. ROMĂNĂ TRAISTĂACT DE PREP GRIGORE
  9.10-9.55  CDS PMC GRIGOREMATE TRAISTĂ MATE TRAISTĂTERAPII CÎRLUGEA
10.00-10.45  MATE TRAISTĂABIL. PRACTICE TRAISTĂ   EVALUARE HOARĂTERAPII CÎRLUGEA
10.50-11.35   ED. PLASTICĂ TRAISTĂ ED FIZICĂ CÎRLUGEAACT DE PREP GRIGORE
11.40-12.25   FRANCEZĂ BRAN TERAPII CÎRLUGEAED FIZICĂ CÎRLUGEA

 

3A

  ORA  LUNI  MARTI  MIERCURI  JOI  VINERI
  7.30-8.15  RELGIE VĂETIȘIROMÂNĂ NICOLIED FIZICĂ LUPU CROMÂNĂ NICOLIAB PRACTICE NICOLI
  8.20-9.05  CDS PMC GRIGOREMATE NICOLIED FIZICĂ LUPU CMATE NICOLIAB PRACTICE NICOLI
  9.10-9.55   ED CIVICĂ NICOLIROMÂNĂ NICOLIED PLASTICĂ NICOLI 
10.00-10.45   CDS PSIHOTER MURTAZAMATE NICOLIPSIHOTER CÎRLUGEA 
10.50-11.35   EMC CDS NICOLIED CIVICĂ NICOLI  
11.40-12.25   DIRIG NICOLIAB PRACTICE NICOLI  

4A

  ORA  LUNI  MARTI  MIERCURI  JOI  VINERI
  7.30-8.15  LB ROMANALB ROMANALB ROMANAED FIZICĂ LUPU CPSIHOTER HOARĂ
  8.20-9.05  MATEMATICAMATEMATICAMATEMATICAȘTIINTERELGIE VĂETIȘI
  9.10-9.55  ABILITATI PRABILITATI PRED CIVICACONSILIERE 
10.00-10.45  ED CIVICAED FIZICĂ LUPU CLB FRANCEZA BRAN  
10.50-11.35  ED PLASTICAACT DE PREP MURTAZA   
11.40-12.25  CDS PSIHOTER. MURTAZA    

5A

  ORA  LUNI  MARTI  MIERCURI  JOI  VINERI
  7.30-8.15  TERAPII CÎRLUGEACDS ȘTIINȚE VAISCIVICĂ TRAISTĂROMÂNĂ BRANINFORMATICĂ GRIGORE
  8.20-9.05  RELIGIE VĂETIȘITERAPII CÎRLUGEAROMÂNĂ BRANED FIZICĂ LUPU CTERAPII CÎRLUGEA
  9.10-9.55  ED. PLASTICĂ NICAMATE LUPU RFRANCEZĂ BRANMATE LUPU RACT DE PREP GRIGORE
10.00-10.45  ȘTIINȚE VAISROMÂNĂ BRANED. TEHN MURTAZACDS ENGLEZĂ BRANESP EV HOARĂ
10.50-11.35  ISTORIE TAȘCU GEORGRA PREDUȘDIRIG HOARĂCDS EMC TRAISTĂ
11.40-12.25  ACT. DE PREP. GRIGORE MATE LUPU R  

6A

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  MATE NCOLATERAPII CÎRLUGEACIVICĂ NICOLITERAPII CÎRLUGEAMATE NICOLA
  8.20-9.05  ROMÂNĂ SÂRBU AFRANCEZĂ BRANED PLASTICĂ NICAȘTIINȚE VAISESP EV HOARĂ
  9.10-9.55  TERAPII CÎRLUGEAED FIZICĂ CÎRLUGEAACT DE PREP MURTAZACDS ENGLEZĂ BRANINFORMATICĂ TRAISTĂ
10.00-10.45  CDS PMC GRIGORECDS EMC NICOLIDIRIG VĂETIȘIACT DE PREP MURTAZAMATE NICOLA
10.50-11.35  FIZICĂ VAISCDS ȘTIINȚE VAISED. TEHN MURTAZAGEOGRAFIE PREDUȘRELIGIE VĂETIȘI
11.40-12.25  ROMÂNĂ SÂRBU AISTORIE TAȘCUROMÂNĂ SÂRBU A  

6B

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  ACT. DE PREP. MURTAZAFRANCEZĂ BRANED PLASTICĂ NICAMATE LUPU RMATE LUPU R
  8.20-9.05  ISTORIE TAȘCUROMÂNĂ VĂETIȘIESP EV HOARĂED FIZICĂ CÎRLUGEAINFORMATICĂ TRAISTĂ
  9.10-9.55  ED. TEHN MURTAZARELIGIE VĂETIȘIROMÂNĂ VĂETIȘIFIZICĂ VAISTERAPII HOARĂ
10.00-10.45  ACT. DE PREP. MURTAZAȘTIINȚE VAISTERAPII HOARĂCDS ȘTIINȚE VAISPMS CDS GRIGORE
10.50-11.35  ROMÂNĂ VĂETIȘICDS EMC CÎRLUGEATERAPII HOARĂDIRIG VAISMATE LUPU R
11.40-12.25   CIVICĂ CÎRLUGEACDS ENGLEZĂ BRAN  GEOGRAFIE PREDUȘ 

7A

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  CDS PMC GRIGOREACT DE PREP MURTAZAFRANCEZĂ BRANȘTIINȚE VAISROMÂNĂ VĂETIȘI
  8.20-9.05  FIZICĂ VAISED FIZICĂ LUPU CROMÂNĂ VĂETIȘIACT DE PREP MURTAZAMATE NICOLA
  9.10-9.55  CDS MATE NICOLADIRIG MURTAZACIVICĂ TRAISTĂCDS PSIHOTER POPARELIGIE VĂETIȘI
10.00-10.45  MATE NCOLAISTORIE TAȘCUED PLASTICĂ NICAGEOGRAFIE PREDUȘ 
10.50-11.35  ACT. DE PREP. MURTAZA ROMÂNĂ VĂETIȘIACT DE PREP MURTAZA 
11.40-12.25  MATE NCOLA  PSIHOTER HOARĂ 

7B

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  ROMÂNĂ SÂRBU AED FIZICĂ LUPU CMATE LUPU RCIVICĂ CÎRLUGEAACT DE PREP SÂRBU G
  8.20-9.05  CDS PSIHOTER. MURTAZAMATE LUPU RGEOGRAFIE PREDUȘFRANCEZĂ BRANACT. DE PREP. SÂRBU G  
  9.10-9.55  ȘTIINȚE VAISDIRIG BRANED PLASTICĂ NICAPSIHOTER MURTAZAMATE LUPU R
10.00-10.45  RELIGIE VĂETIȘIROMÂNĂ SÂRBU AROMÂNĂ SÂRBU PMS CDS LUPU R
10.50-11.35  ACT. DE PREP. SÂRBU GISTORIE TAȘCU  CDS MATE NICOLA
11.40-12.25  ACT. DE PREP. SÂRBU GFIZICĂ VAIS   

8A

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  ȘTIINȚE VAISRELIGIE VĂETIȘIACT DE PREP MURTAZAACT DE PREP MURTAZAPSIHOTER CÎRLUGEA
  8.20-9.05  ED. PLASTICĂ NICAACT DE PREP MURTAZAMATE LUPU RCDS PSIHOTER POPAMATE LUPU R
  9.10-9.55  ROMÂNĂ SÂRBU AED FIZICĂ LUPU CGEOGRAFIE PREDUȘDIRIG CÎRLUGEACIVICĂ NICOLI
10.00-10.45  ISTORIE TAȘCUMATE LUPU RPMC CDS LUPU R  
10.50-11.35  CDS MATE NICOLAFRANCEZĂ BRANROMÂNĂ SÂRBU  
11.40-12.25  FIZICĂ VAISROMÂNĂ SÂRBU AACT DE PREP MURTAZA  

8B

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  ED. PLASTICĂ NICAMATE LUPU RGEOGRAFIE PREDUȘCDS PSIHOTER POPAACT DE PREP UNGUREANU
  8.20-9.05  PSIHOTER CÎRLUGEAȘTIINȚE VAISACT DE PREP UNGUREANUMATE LUPU RACT DE PREP UNGUREANU
  9.10-9.55  ISTORIE TAȘCUFIZICĂ VAISMATE LUPU RED FIZICĂ LUPU CCDS MATE NICOLA
10.00-10.45  ROMÂNĂ SÂRBU AACT DE PREP UNGUREANUDIRIG PREDUȘ RELIGIE VĂETIȘI
10.50-11.35  ROMÂNĂ SÂRBU AROMÂNĂ SÂRBU AFRANCEZĂ BRAN  
11.40-12.25  CIVICĂ TAȘCUCDS PMC MURTAZA   

TURA II

9M

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU G    
  8.20-9.05  INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU G    
  9.10-9.55  INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU G   INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU G
10.00-10.45  INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU GTERAPII CÎRLUGEA  INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU G
10.50-11.35   TERAPII CÎRLUGEA  INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU G
11.40-12.25   TERAPII CÎRLUGEA  INSTRUIRE PRACTICĂ MECANICĂ SÂRBU G
13.30-14.15ISTORIE TAȘCUBIOLOGIE PREDUȘTIC NICOLAMATE LUPU RED FIZICĂ LUPU C
14.20-15.05MECANICĂ SÂRBU GRELIGIE VĂETIȘIFIZICĂ VAISMATE LUPU RCULTURĂ DE SPECIALITATE MECANICĂ SÂRBU G
15.10-15.55MECANICĂ SÂRBU GROMÂNĂ SÂRBU AROMÂNĂ SÂRBU AGEOGRAFIE PREDUȘDIRIGENȚIE SÂRBU A
16.00-16.45LOGICĂ BRANED MUZICALĂ NICAESP EV HOARĂTIC NICOLAROMÂNĂ SÂRBU A
16.50-17.35FRANCEZĂ BRANED VIZUALĂ NICAED FIZICĂ LUPU CCHIMIE PREDUȘ 

10G

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL  TERAPII HOARĂ 
  8.20-9.05  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL  TERAPII HOARĂ 
  9.10-9.55  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL  TERAPII HOARĂ 
10.00-10.45  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL 
10.50-11.35  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL 
11.40-12.25  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL  INSTRUIRE PRACTICĂ GASTRONOMIE NĂSTĂȘEL   
13.30-14.15FRANCEZĂ BRANROMÂNĂ SÂRBU AFIZICĂ VAISCHIMIE PREDUȘED VIZUALĂ NICA
14.20-15.05ISTORIE TAȘCUGEOGRAFIE PREDUȘROMÂNĂ SÂRBU AMATE NICOLAROMÂNĂ SÂRBU A
15.10-15.55GASTRONOMIE IONICĂRELIGIE VĂETIȘIED FIZICĂ LUPU CTIC BONEADIRIGENȚIE LUPU C
16.00-16.45GASTRONOMIE IONICĂED FIZICĂ LUPU CMATE NICOLABIOLOGIE PREDUȘ 
16.50-17.35GASTRONOMIE IONICĂPSIHOLOGIE CHERCHELAN TIC BONEA 

10L

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15   TERAPII HOARĂINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCUINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCU 
  8.20-9.05   TERAPII HOARĂINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCUINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCU 
  9.10-9.55   TERAPII HOARĂINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCUINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCU 
10.00-10.45   RELIGIE VAETISIINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCUINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCU 
10.50-11.35     INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN STANCU 
11.40-12.25       
  13.30-14.15  PSIHOLOGIE CHERCHELAN  CULTURĂ DE SPECIALITATE LEMN UNGUREANUROMÂNĂ SÂRBU AMATE NICOLAROMÂNĂ SÂRBU A
  14.20-15.05  GEOGRAFIE PREDUȘROMÂNĂ SÂRBU ADIRIGENȚIE NICOLATIC TOMAED VIZUALĂ NICA
  15.10-15.55  FRANCEZĂ BRANED FIZICĂ LUPU CMATE NICOLACULTURĂ DE SPECIALITATE LEMN UNGUREANU 
16.00-16.45  ISTORIE TAȘCUBIOLOGIE PREDUȘFIZICĂ VAISTIC TOMA 
16.50-17.35  CHIMIE PREDUȘED FIZICĂ LUPU C CULTURĂ DE SPECIALITATE LEMN UNGUREANU 

11L

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  7.30-8.15   INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANUCULTURĂ DE SPECIALITATE LEMN UNGUREANU  
  8.20-9.05   INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANUED ANTREPRENORIALĂ MURTAZA  
  9.10-9.55   INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANUINSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANU INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANU
10.00-10.45  TERAPII CÎRLUGEA INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANU INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANU
10.50-11.35  TERAPII CÎRLUGEA INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANU INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANU
11.40-12.25  TERAPII CÎRLUGEA CULTURĂ DE SPECIALITATE LEMN UNGUREANU INSTRUIRE PRACTICĂ LEMN UNGUREANU  
  13.30-14.15  BIOLOGIE PREDUȘED FIZICĂ LUPU CROMÂNĂ POPAROMÂNĂ POPA 
  14.20-15.05  FRANCEZĂ BRANCULTURĂ DE SPECIALITATE LEMN UNGUREANUROMÂNĂ POPADIRIGENȚIE UNGUREANU 
  15.10-15.55  ISTORIE TAȘCUGEOGRAFIE PREDUȘFIZICĂ VAISMATE NICOLA 
16.00-16.45  CHIMIE PREDUȘRELIGIE VĂETIȘIED FIZICĂ LUPU CCULTURĂ DE SPECIALITATE LEMN UNGUREANU 
16.50-17.35    MATE NICOLATIC MURTAZA 

Preg.

  ORA    LUNIMARTIMIERCURIJOIVINERI
  13.30-14.15  LB ROMANARELIGIE VĂETIȘIED FIZICĂ LUPU CESP EV HOARĂLB ROMANA
  14.20-15.05  MATEMATICALB ROMANATERAPII HOARĂLB ROMANAED FIZICĂ LUPU C
  15.10-15.55  AB PRACTICEMATEMATICATERAPII HOARĂTERAPII HOARĂACT DE PREP SÂRBU G
16.00-16.45  ED CIVICA CDS CONSILIEREPMC CDS BONEAED CIVICA
16.50-17.35  STIINTE CDS ED PLASTICAED CIVICAED MUZICALA

2 A

  ORA  LUNI  MARTI  MIERCURI  JOI  VINERI
  13.30-14.15  ACT PREP SARBU G  FRANCEZĂ BRANESP EV HOARĂPMC CDS TOMALB ROMANA
  14.20-15.05  LB ROMANA  ED FIZICĂ LUPU CED FIZICĂ LUPU CLB ROMANATERAPII CHERCHELAN
  15.10-15.55  ED CIVICAED CIVICAMATEMATICAMATEMATICATERAPII CHERCHELAN
16.00-16.45  ED PLASTICATERAPII CHERCHELANMATEMATICAABILITATI PRACT DE PREP SÂRBU G
16.50-17.35  CDS CIVICARELIGIE VĂETIȘISTIINTE  

Ce trebuie să faci în contextul pandemiei COVID-19

https://stirioficiale.ro/informatii

https://www.cnscbt.ro/