VIZIUNEA ȘCOLII

     Deviza şcolii: Împreună pentru viitorul tău! Suntem alături de tine şi te vom ajuta să devii mai bun.

Şcoala noastră este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană, indiferent de etnie şi stare socială, este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi responsabilitatea.

     Oferim sprijin fiecărui elev să-şi construiască viitorul şi să se adapteze cerinţelor societăţii.

 

MISIUNEA ŞCOLII

     Şcoala noastră îşi propune ca, printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe elev să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el şi pentru ceilalţi, să îl pregătească şi să-l înveţe să facă faţă încercărilor din viitor.

În parteneriat cu comunitatea locală şi societatea civilă vom consolida speranţa şi încrederea în viitorul lor,  adolescenţilor şi tinerilor care au comis infracţiuni şi execută o pedeapsă privativă de libertate. Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic şi transformarea şcolii într-un centru de resurse formative şi educative, etice şi morale le va oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională şi va aduce servicii comunităţii.

Printr-o ofertă curriculară atractivă şi diversificată, prin formarea unui corp profesoral stabil şi bine pregatit profesional, prin derularea de proiecte şi programe educaţionale specifice, vom modela o personalitate umană complexă capabilă să se integreze în societate şi să respecte drepturile omului.

Valorile pe care le promovăm sunt:  respect, responsabilitate, spirit de echipă, cinste, încredere şi toleranţă.