Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova este o unitate de învăţământ liceal special de stat care funcționeză în incinta Centrului de Detentie Craiova cu următoarele niveluri de învățămînt: primar, gimnazial, liceal, conform planului de școlarizare aprobat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj și Centrul de Detentie Craiova, școala fiind reînființată prin Dispoziția nr.1992/21.10.2008 a ISJ Dolj.

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, CAP. II Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, SECŢIUNEA a 13-a –  Învăţământul special şi special integrat, art. 55:“Şcolarizarea minorilor şi a adulţilor din centrele de reeducare, din penitenciarele pentru minori şi tineri şi din penitenciarele pentru adulţi se realizează cu respectarea Curriculumului naţional”

Învăţământul special de reeducare pe meleagurile oltene are punct de plecare anul 1970 când a fost adoptată Legea 3 privind regimul ocrotirii unei categorii de minori, care prevedea la art. 1 „… înfiinţarea şcolilor speciale de reeducare subordonate Ministerului Muncii pentru minori care sunt expuşi să săvârşească fapte prevăzute de legea penală, care prin comportarea lor contribuie la răspândirea de vicii sau deprinderi imorale în rândul altor minori precum şi pentru acei minori care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, dar nu răspund penal.”

La data de 01 septembrie 1970 s-a deschis oficial Şcoala specială nr. 30 în localitatea Işalniţa din apropierea Craiovei. Aceasta funcţiona în localul – predestinat – care în anii 1960 fusese o secţie a Penitenciarului Craiova, însă ulterior reamenajat şi dotat cu cele necesare pentru o şcoală cu elevi permanenţi.

La deschidere, şcoala era încadrată cu 27 cadre din care 13 profesori, 11 educatori şi 3 maiştri.

De specificat este că primul elev înregistrat la Şcoala Specială Işalniţa se numea Iancu Jianu – originar din Medgidia care s-a calificat în meseria mecanic auto şi a absolvit şcoala în 1975 cu media 7,25.

Devenind neîncăpător localul din Işalniţa, datorită numărului mare de internări, s-a pus problema construirii unui nou local, astfel că la 20.12.1973 este dat în folosinţă în Craiova pe strada Bariera Vâlcii nr. 142 – 144 o şcoală nouă, modernă, cu săli de clasă, laboratoare, cămine, cantine, ateliere şi bază sportivă, toate reunite în cadrul „Grupului Şcolar Special nr. 5 Craiova”, funcţionând paralel cu Şcoala de la Işalniţa până în anul 1979 sub conducerea unui singur director – prof. Popescu Ion.

În perioada 1978 – 1982, şcoala a purtat numele de „Grup Şcolar nr. 5” perioadă în care a avut ca director pe prof. Radu Diaconescu, iar în 1982 până în anul 1992 s-a numit „Centrul Şcolar nr. 5 Craiova” având ca directori pe prof. Ghiţă Sebastian până în 1991, iar apoi pe prof. Buteică Liviu.

În anul 1992 conform Hotărârii Guvernului nr. 265 din 16.05.1992, şcoala trece în subordinea Ministerului Justiţiei începând cu 01.07.1992, purtând denumirea de „Şcoala specială de muncă şi reeducare pentru minori Craiova.” Din 1992 directorul Şcolii este lt. Col. Cioacă George.

La 01.09.1998 unitatea a devenit Penitenciarul de minori si tineri Craiova, prima instituţie de acest fel din ţară.

Începând cu 01.01.2007 şcoala devine subordonată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, clasele din penitenciar fiind afiliate Centrului pentru elevi cu deficienţe auditive Beethoven Craiova.

De la 01.09.2008 şcoala capătă personalitate juridică conform dispoziţiei Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, având în vedere avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, numindu-se Şcoala de Arte şi Meserii Craiova.

De la 01.09.2012 denumirea şcolii este modificată conform noilor prevederi legislative în Şcoala Profesională Specială Craiova.

În vederea stabilirii rețelei școlare la nivelul județului Dolj pentru anul școlar 2018-2019, prin hotararea nr. 81/30.03.0217 a Consiliului Judetean Dolj denumirea Scolii Profesionale Speciale s-a modificat in Liceul Tehnologic Special Pelendava Craiova în conformitate cu nivelul cel mai inalt de calificare aprobat prin OMEN 5848/28.11.2016