Director – prof. Tașcu-Stavre Minodora Ralițica – președintele CA

Membrii CA:

  • 3 cadre didactice
  • 1 reprezentant al președintelui Consiliului Județean Dolj
  • 2 reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj
  • 1 reprezentant al elevilor
  • 1 reprezentant al părinților

Observator: reprezentantul salariaților FSLI