10 săli de clasă

3 ateliere de instruire practică (2 fabricarea produselor din lemn, 1 mecanică)

3 ateliere de instruire practică realizate prin proiecte FSE (prelucrări mecanice/termopan, poligrafie, alimentație)

3 ateliere ocupaţionale

2 cabinete de terapii specifice şi consiliere psihopedagogică

1 laborator de fizică/chimie/biologie

1 laborator de tehnologii

1 laborator informatică

1 sală şi baza sportivă

1 cabinet de informare și documentare

1 cabinet medical

1 sală de festivități