ASIGURAREA CALITĂŢII, MONITORIZAREA ŞI  EVALUAREA

     În conformitate cu precizările OUG nr. 75 din 12 iulie 2005 şi a Legii 87/ 2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, unitatea noastră şcolară elaborează şi adoptă propria strategie de asigurare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii, asigurând constituirea CEAC care va avea ca obiectiv asigurarea calităţii educaţiei printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare a programei de studiu prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie respectă standardele de calitate.

PROCESE DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL ŞCOLII

  • Planificare – analiza mediului extern şi a mediului intern

– stabilirea priorităţilor/ţintelor strategice de dezvoltare

– elaborarea planului operaţional

  • Implementare
  • Monitorizare – internă realizată de şcoală

– externă realizată de ISJ Dolj

–     Evaluarea      – internă = autoevaluarea – realizată la nivelul şcolii

– externă – realizată de ARACIP

–     Îmbunătăţirea continuă a rezultatelor