LISTA PROCEDURILOR 

LTSP – PROCEDURI SCIM SI CEAC

GRAFIC MONITORIZARE

NR.

 

CRT.

DENUMIREA PROCEDURIICOD PROCEDURĂNR. INREG.APROBAT C.A.
 1.  
IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA INSTITUŢIONALĂ-revPO-IPEI2325/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
OBSERVAREA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII- revPO-SAM-042326/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
ACCES LA DATELE PERSONALEPO-ADP2327/27.10.201001.11.2010
 1.  
SELECŢIA MEMBRILOR CEAC- revPO-SMCEAC2328/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
METODOLOGIA DE LUCRU A CEAC- revPO-MLCEAC2323/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
ELABORAREA DOCUMENTELOR SMC- revPO-EDSMC2329/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
ÎNTOCMIREA ORARULUI- revPO-ÎO2330/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
APLICAREA TESTĂRILOR INIŢIALE, DE PROGRES/TEZE, FINALE ŞI INTERPRETAREA ACESTORA-revizuirea 1PO-ATIIA2331/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
AUTOEVALUAREA INSTITUŢIONALĂ- revPO-AI29/29.08.201301.11.2010

 

09.09.2013

 1.  
URMĂRIREA TRASEULUI PROFESIONALPO-UTP2333/27.10.201001.11.2010

 

 

 1.  
ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLS. A IX-A-revPO-IE92334/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
MONITORIZAREA EXTERNĂ- revPO-ME2335/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULAREPO-EAE2336/27.10.201001.11.2010

 

 

 1.  
ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENŢĂPO-ASMU2337/27.10.201001.11.2010

 

 

 1.  
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂPO-ÎC2338/27.10.201001.11.2010

 

 

 1.  
ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR (PSI)PO – APSI2339/27.10.201001.11.2010

 

 

 1.  
GESTIONAREA RISCURILOR PENTRU ACTIVITATEA DE SECRETARIATPO-GRAS2340/27.10.201001.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
COMPLETAREA REGISTRULUI MATRICOLPO-CRE2341/27.10.201001.11.2010

 

 

 1.  
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII- revPO-OCC1025/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
COMPLETAREA REGISTRULUI JURNAL-CONTABILITATE- revPO-CRJ-C1026/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ARHIVAREA DOCUMENTELORPO-AD1027/21.11.2011

 

377/28.03.2017

17.10.2011

 

27.02.2017

 1.  
EVIDENŢA ÎNTOCMIRII ŞI UTILIZĂRII FORMULARELOR INTERNE-CONTABILITATE- revPO-EÎUFI-C1028/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET- revPO-FCSEPB1029/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ÎNTOCMIREA STATELOR DE PLATĂ A SALARIILOR-revPO-ÎSPAS1030/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
PLANIFICAREA ŞI EVIDENŢA CONCEDIILOR DE  ODIHNĂPO-PEVCO1031/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ELABORAREA ŞI FUNDAMENTAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE- revPO-EFPLS1032/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
COMUNICAREA FORMALĂ INTERNĂ CU PERSONALUL PROPRIU SI ELEVIIPO-CFIPP1023/21.11.201117.10.2011

 

 

 1.  
ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAŢIONALE- revPO-EPO1024/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
OBSERVAREA PREDARII SI INVATARII (INTERASISTENTE)-revPO-OPII2326/27.10.201017.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
GESTIONAREA MATERIALELOR ŞI OBIECTELOR DE INVENTAR- revPO-GMOI1033/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ÎNTOCMIREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE- revPO-IPAAP1034/21.11.201117.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂPO-AFC1038/22.11.201117.10.2011

 

 

 1.  
CONTROLUL FINANCIAR-PREVENTIVPO-CFP1037/22.11.201117.10.2011

 

 

 1.  
APLICAREA TESTĂRILORPO-ATIPTFIA2331/27.10.201001.11.2010
 1.  
CADRE DIDACTICE NOIPO-CDNVU1022/21.11.201117.10.2011
 1.  
FRECVENŢA ELEVILORPO-FE1021/21.11.201117.10.2011
 1.  
EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR- revPO-EPDDA1119/01.10.201218.10.2012

 

02.10.2015

 1.  
EVALUAREA SISTEMATICĂ A SATISFACŢIEI PERSONALULUIPO-ESSP27/29.08.2013

 

27/29.08.2013

18.10.2012

 

09.09.2013

 1.  
IEŞIRI ÎN COMUNITATE CU ELEVII-revPO-ICE1121/01.10.201218.10.2012

 

02.10.2015

 1.  
RECRUTARE PERSONAL- revPO-RP1335/07.11.201202.10.2015
 1.  
COMPLETARE ŞI TRANSMITERE REVISALPO-CTR1336/07.11.2012

 

371/28.03.2017

05.12.2012

 

 

 1.  
ÎNTOCMIRE STATE DE SALARII EDUSALPO-SSEDUSAL1337/07.11.2012

 

378/28.03.2017

05.12.2012

 

27.02.2017

 1.  
EVIDENŢA PREZENŢEI, ÎNVOIRILOR ŞI CONCEDIILORPO-EPIC1338/07.11.2012

 

375/28.03.2017

05.12.2012
 1.  
CERCETAREA DISCIPLINARA PREALABILA A PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR, PRECUM SI A PERSONALULUI DE CONDUCERE

 

 

PO-CRDP1165/25.09.201315.10.2013
 1.  
ORGANIZAREA EXAMENULUI PRIVIND PROMOVAREA IN GRADE/TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

 

PO-OEPRGP375/17.03.201417.03.2014
 1.  
EVIDENTA DOSARELOR PROFESIONALEPO-EDP861/27.06.201427.06.2014
 1.  
INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POSTPO-IAFP1406/02.11.201412.11.2014
 1.  
ELABORAREA DECIZIILORPO-ED871/01.07.201426.08.2014
 1.  
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCAPO-SSM1408/12.11.201412.11.2014
 1.  
ORGANIZAREA ACTIVITATII COMPARTIMENTELOR/COMISIILORPO-OAC887/03.07.201426.08.2014
 1.  
PROGRAMUL ,,ŞCOALA ALTFEL-SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”PO-SC1404/12.11.201412.11.2014
 1.  
IDENTIFICAREA ŞI COMBATEREA

 

VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

PO-ICV1409/12.11.201412.11.2014
 1.  
EVALUARILE NATIONALEPO-EN1407/12.11.201412.11.2014
 1.  
VALIDARE, APROBARE CDS/CDLPO-CDS30/29.08.201309.09.2013
 1.  
COLECTARE FEED-BACKPO/CF29/29.08.201309.09.2013
 1.  
SCIMPO-SCIM1239/03.10.201412.11.2014
 1.  
MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIRE, IMBUNATATIREPO-MERI26/29.08.201309.09.2013
 1.  
PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA ROF/ROIPO-ER/ER1410/12.11.201412.11.2014
 1.  
 ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLICPO-AIIP1411/12.11.201412.11.2014
 1.  
SELECTAREA PARTICIPANTILOR LA PROIECTELE K1PO-K115/06.01.201514.01.2015
 1.  
DESFASURAREA ACHIZITIILOR PRIN CUMPARARE DIRECTAPO-AD796/19.05.201502.10.2015
 1.  
ACHIZITIA PRODUSELOR SI SERVICIILOR PRIN ACHIZITIE DIRECTA: VE<30.000 EURO FARA TVA/COD CPV 30213300-8/AN2014PO-AD30850/27.06.201427.06.2014
 1.  
ANALIZA SWOTPO-SWOT1321/08.10.201502.10.2015
 1.  
ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALEPO-ACO1322/08.10.201502.10.2015
 1.  
PROMOVAREA IMAGINII SCOLIIPO-IMAG1321/08.10.201502.10.2015
 1.  
ALEGEREA REPREZENTANTULUI ELEVILOR IN CAPO-ARECA1246/18.10.201502.10.2015
 1.  
REVIZUIREA PDI SI A OFERTEI EDUCATIONALEPO-REVPDIOE1470/25.11.2015 
 1.  
IDENTIFICAREA SI INCLUZIUNEA ELEVILOR IN SITUATII DE RISCPO-IIESR1461/20.11.2015 
 1.  
INSERTIA PROFESIONALA PENTRU CADRELE DIDACTICE NOIPO-ICDN1462/20.11.2015 
 1.  
ACCESUL IN UNITATEPO- AU1462/20.11.2015 
 1.  
FORMAREA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI ANGAJATPO-FPPA1471/25.11.2015 
 1.  
ELABORAREA SI PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALEPO-ELBPOE1472/25.11.2015 
 1.  
CONTROLUL DOCUMENTELOR SCOLAREPO-CDOCSC1473/25.11.2015 
 1.  
INCARCAREA DATELOR IN PLATFORMA INFORMATICA A ARACIPPO-PARACIP1474/25.11.2015 
 1.  
PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEIPO-PCV1475/25.11.2015 
 1.  
CONSILIEREA SI ORIENTAREA SCOLARA A ELEVILORPO-COSE1476/25.11.2015 
 1.  
ELABORAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA DOCUMENTELOR PROIECTIVEPO-EMEDP1477/25.11.2015 
 1.  
INVOIREA PERSONALULUI DIDACTIC DE LA ACTIVITATILE DIDACTICEPO-IPDA202/25.02.2016 
 1.  
ISPCOPO-ISPCO42/20.01.2017 
 1.  
ALOPPO- ALOP18/12.01.2017 
 1.  
PROCEDURA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILEPO – CDFC299/13.03.201727.02.2017
 1.  
ELABORAREA SI GESTIONAREA FISELOR DE POSTPO EGFP374/28.03.201727.02.2017
 1.  
COMUNICAREA, CIRCULATIA INFORMATIEI, CIRCUITUL DOCUMENTELORPO – CCICD376/28.03.201727.02.2017
 1.  
APROVIZIONAREA SI RECEPTIONAREA BUNURILOR MATERIALEPO-APRECBM293/10.03.201727.02.2017
 1.  
INVENTARIEREA PATRIMONIULUIPO-IP294/10.03.201727.02.2017