LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PELENDAVA CRAIOVA este o unitate de invatamant special, aflata in incinta Centrului de Detenție Craiova, instituție care asigură scolarizeaza persoanelor private de libertate.

Activitatea Școlii este finatata de catre Consiliul Judetean Dolj.

Şcoala conform protocolului de colaborare incheiat între Ministerul Justiției și Ministerul Educației Naționale, beneficiaza de spatii de scolarizare puse la dispozitie de catre Centrul de Detenție Craiova.

Şcoala  cu sprijinul Consiliului Județean Dolj s-a implicat în proiecte de susținere și dezvoltare instituțională și în parteneriate educaționale în vederea:

  • diversificării ofertei educaţionale prin promovarea activităţilor curriculare şi extracurriculare menite să dezvolte respectul pentru educaţie şi formare, valori culturale şi morale, încurajarea spiritului civic şi antreprenorial,
  • modernizării bazei materiale a şcolii şi dezvoltării resursei umane pentru implementarea unui act educaţional de calitate,
  • promovarea imaginii instituției şi creşterea prestigiului şcolii astfel încat să fie limitate consecintele negative ale izolarii minorilor si tinerilor de comunitate si incurajarea tuturor celor care doresc sa-si schimbe comportamentul anti social, prin conferirea de utilitate timpului petrecut in detentie, prin identificarea si stimularea potentialului pozitiv si constientizarea noilor posibilitati de care pot beneficia în vederea reintegrării în societate.

Foarte buna colaborare intre unitatea de invatamant si reprezentantii Consiliului Județean Dolj s-a manifestat prin participarea la toate evenimentele  organizate de scoala, la sedintele Consiliului de Administratie si sprijin pentru scoala cu toate resursele solicitate pentru educatia elevilor și implicarea acestora in activitati curriculare și  extracurriculare eficiente, activitati de voluntariat, cursuri de formare, proiecte educative.

Astfel, in conformitate cu prevederile bugetare pe anul 2016, Consiliul Județean Dolj a alocat Școlii  suma de 17 mii lei pentru achizitionarea de mobilier si vitrine pentru expunerea materialelor didactice si dotarea cu catedre si banci pentru cabinetele specializate din incinta scolii in conformitate cu normativele minime de dotare stabilite de prevederile legale, iar in trimestrul IV al  anului 2016 a fost achizitionat un sistem de sonorizare in valoare de 24428,40 lei, realizandu-se astfel obiectivele stabilite de implementare la nivelul scolii a unui post de radio scolar si a unui cabinet multimedia.

Conform solicitarilor, in bugetul scolii pentru anul 2017  Consiliul Judetean Dolj a alocat suma de 105 mii lei pentru asigurarea necesarului de  materiale didactice, mijloace de invatamant si auxiliare adecvate procesului educativ pe discipline scolare in conformitate cu nivelurile existente in oferta educationala (primar, gimnazial, liceu tehnologic) si suma de 15 mii lei pentru achizitionarea de obiecte de inventar, iar la capitolul  Cheltuieli de investitii suma de 60 mii lei pentru achizitionarea unui sistem modular si aparatura de specialitate pentru amenajarea unui cabinet de psihoterapie si consiliere.

Activități promovate de școală și susținute cu sprijinul Consiliului Județean Dolj care au contribuit la creșterea prestigiului instituției si îmbunătățirea imaginii acesteia:

Nr. crt.Denumire activitateTip activitateObiectiveBeneficiariPerioadaLocațieResurse
1.,,Ziua Europeana a Limbilor-ZEL”Moment literar; mic dictionar de cuvinte; panouri tematice-să utilizeze cuvinte în limbi străine uzuale

 

-să achiziționeze informații despre limbile străine folosite în UE

Elevi, cadre didactice26 septembrieSPSBuget alocat
2.,,Saptamana prevenirii criminalitatii”Dezbateri; panouri tematice; expozitie de desene-să obțină informații asupra legislației privitoare la acțiunile criminale

 

-să prevină cazuri de abuz/trafic etc.

Elevi, cadre didactice, PMT, comunitatea29 septembrie –3 octombrieSPSBuget alocat
3.„Să cinstim istoria patriei!” – Ziua Naţională a României.Concurs, panouri / mape tematice, vizite la muzeul de istorie-să-și însușească noțiuni de istorie naționalăElevi, cadre didactice, comunitatea1 DecembrieSPS

 

Muzeul de Istorie

Buget alocat
4.,,Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” –  Sfinţi şi sărbători  – Sfântul NicolaeActivitati in cadrul parteneriatelor cu Mitropolia Olteniei şi cu fundaţia ,,Cuvântul care zideşte”, cadouri pentru copii-să-și însușească noțiuni de tradiție și cultură românească

 

-să-și dezvolte conștiința civică

Elevi, cadre didactice, fundaţia ,,Cuvântul care zideşte”, copii instituționalizați5 decembrieSPS

 

DGASPC

PMT

Buget alocat
5.„Eminescu, veşnic tânăr”Şezătoare literară, realizări / prezentări  Power Point, panouri tematice, activitati cu Biblioteca-să-și dezvolte limbajul, dicția, cursivitatea în lectură etc.

 

-să respecte valorile poporului român

Elevi, cadre didactice,

 

Biblioteca Județeană, PMT

15 ianuarieSPSBuget alocat
6.„Să cinstim istoria patriei!” –  Ziua UniriiPanouri tematice, programe artistice, expoziţii de desene-să-și însușească noțiuni de istorie națională (date istorice) și să-și dezvolte sentimente de patriotismElevi, cadre didactice, comunitatea, PMT24 IanuarieSPSBuget alocat
7.,,Gând pentru mama”

 

„Tradiţii şi obiceiuri laice” – 1 Martie-Ziua Mărţişorului, 8 Martie

Expoziţii de mărţişoare, felicitări, prezentări PowerPoint-să-și dezvolte simțul estetic și abilitățile de lucru cu diverse materialeElevi, cadre didactice, părinți, PMT1-8 martieSPSBuget alocat
8.Saptamana Scoala AltfelActivitatile propuse au calendar separatElevi, cadre didactice6-10 aprilieSPSBuget alocat
9.9 Mai, Ziua EuropeiConcursuri, expoziţii, panouri / mape tematice, programe artistice, dezbateri-să achiziționeze informații referitoare la UE

 

-să-și dezvolte conștiința de cetățean european

Elevi, cadre didactice, PMT9 maiSPSBuget alocat
10.„Ziua Şcolii”Activităţi sportive si culturale-să-și dezvolte spiritul de apartenență la o comunitate, spiritul sportiv etc.Elevi, cadre didactice, comunitatea, PMTmaiSPSBuget alocat
11.„Şcoala se prezintă”Editarea revistei şcolii Nuferi-să popularizeze activitățile și rezultatele obținute

 

-să-și dezvolte abilitățile de lucru în echipă, competențele TIC, lingvistice etc.

Elevi, cadre didactice, comunitateaanualSPSBuget alocat
12.ACVILA-Atitudine conștienta, viață independentă și liberăConcurs național-prevenirea delicvenței juvenileElevi, școli din țară, parteneri, comunitateaMAI (faza națională)SPSBuget alocat
13.Dincolo de imaginație este sufletul tău…Concurs național-creație artisticăElevi, școli din țară, parteneri, comunitateaMARTIE (faza națională)SPSBuget alocat
14.Pentatlonul OLIMPICConcurs regional-concurs sportiv și de cultură generală sportivăElevi, școli din țară, parteneri (COR), PMT, comunitateaMAI (faza regională)SPSBuget alocat
 Cultura mai aproape de tineri-Parteneriat educational interinstitutionalnr.1142/13.10.2016parteneri Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman Craiova și Centrul de Detenție CraiovaGrafic activitatiBiblioteca Județeană Alexandru și Aristia AmanBuget alocat
 .       Adevărata libertateParteneriat educational interinstitutionalnr. 1171/21.10.2016Fundatia Cuvantul Care ZidesteGrafic activitatiSPSBuget alocat
 Prevenim dezastreleParteneriat educațional interinstituționalnr.974/14.09.2016partener Inspectoratul pentru Situații de Urgență  OlteniaGrafic activitatiInspectoratul pentru Situații de Urgență  OlteniaBuget alocat
 Muzeul-punte între trecut, prezent și viitorParteneriat educațional interinstituționalnr. 1140/13.10.2016parteneri Centrul de Detenție Craiova și Muzeul OltenieiGrafic activitatiMuzeul OltenieiBuget alocat
 Bun venit, coleg de-nvățăturăParteneriat educațional interinstituționalnr.1141/13.10.2016partener Centrul de Detenție Craiova și Școala Specială Sf. MinaGrafic activitatiȘcoala Specială Sf. MinaBuget alocat
 Sa-nvățam din greșeliParteneriat educațional interinstituționalnr.638/20.03.2017partener Centrul de Detenție Craiova și Liceul Matei BasarabGrafic activitatiSPSBuget alocat

 

CENTRALIZATOR PARTENERIATE

AN SCOLAR 2017-2018

NR.

 

CRT.

DENUMIREA PARTENERIATULUITIPULPARTENERICOORDONATORDURATANR.

 

EX.

OBS./ NR. INREGISTRARE
1.FII SĂRITOR ! ACORDĂ PRIMUL AJUTOR !Parteneriat educational interinstitutional județeanCENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA, CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂNICOLI ADRIAN2017-201841367/17.10.2017
2.CULTURA MAI APROAPE DE TINERIParteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA

 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN CRAIOVA

POPA CRISTIANA2017-201831343/11.10.2017
3.BUCURIA DE A AJUTAParteneriat educational interinstitutional localFUNDATIA CUVANTUL CARE ZIDESTEVĂETIȘI MIHAELA2017-201831321/09.10.2017
4.NU UITA ! ACEASTA ESTE VIAȚA TA !Parteneriat educational interinstitutional județeanLICEUL TEORETIC AMĂRĂȘTII DE JOS, DOLJ, CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVAVĂETIȘI MIHAELA2017-201831366/17.10.2017
5.MUZEUL-PUNTE ÎNTRE TRECUT, PREZENT ȘI VIITORParteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA

 

MUZEUL OLTENIEI

TAȘCU MINODORA

 

CHERCHELAN DANIELA

POPA CRISTIANA

2017-201931344/11.10.2017
6.BUN VENIT, COLEG                    DE-NVĂȚĂTURĂ !Parteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA, ȘCOALA SPECIALĂ SF. MINA, LT SPECIAL BEETHOVEN CRAIOVA, ȘC. GIMN. ANTON PANN CRAIOVATAȘCU MINODORA

 

CHERCHELAN DANIELA

POPA CRISTIANA, UNGUREANU MARIA, POPESCU LUMINIȚA, JIANU MIHAELA

2017-201851345/11.10.2017
7.EDUCAŢIA E ŞANSA TA !Parteneriat educational interinstitutional localCN STEFAN VELOVAN, SC. GIMN. MIHAI VITEAZUL CRAIOVA, LT SPECIAL BEETHOVENTAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA2017-201841331/10.10.2017
8.SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ PREVENIM GREŞELILE ÎN VIAŢĂ !Parteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA, CN MILITAR TUDOR VLADIMIRESCU CRAIOVATAȘCU MINODORA, VĂETIȘI MIHAELA2016-20182402/04.04.2017
9.PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE ŞI PREJUDECĂŢIParteneriat educational interinstitutional localŞC. GIMN. DRĂNICPOPA CRISTIANA, CHERCHELAN DANIELA2017-201911299/04.10.2017
10.DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ŞI A CARIEREIParteneriat educațional interjudeţeanCT INDUSTRIE ALIMENTARĂ, COLEGIUL Gheorghe Tătărescu ROVINARI, CENTRUL DE DETENŢIE, CN STEFAN VELOVANBADEA TEODORA2016-201811340/08.12.2016
11.ŞCOALA PĂRINŢILORParteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENŢIETAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA, PETRE IRINA2017-201821333/10.10.2017
12.SĂ LEGĂM PRIETENII NOI !Parteneriat educational interinstitutional local SNACLICEUL CHARLES LAUGIER CRAIOVACÎRLUGEA DAIANA, HOARĂ SIMONA2017-201821368/17.10.2017
13.SĂ-NVĂȚĂM DIN GREȘELIParteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENŢIE, LT MATEI BASARAB CRAIOVAVAIS ELENA2016-20202387/29.03.2017
14.LET’S LEARN TOGETHER!Parteneriat educațional judeţeanCENTRUL DE DETENŢIE, ASOCIAȚIA DOMINOU, LT HENRI COANDĂDINU ANDREEA2017-201861355/13.10.2017
15.RAZE DE SPERANȚĂParteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENŢIE, CN NICOLAE TITULESCULUPU CĂTĂLIN2017-201851353/13.10.2017
16.SĂ ÎNVĂȚĂM DIN GREȘELIParteneriat educational interinstitutional localCENTRUL DE DETENŢIE, ȘC. GIMN. ELENA FARAGO CRAIOVANICOLI ADRIAN2017-201841348/12.10.2017
17.ȘCOALA, PRIETEN STATORNICParteneriat educațional judeţeanCENTRUL DE DETENŢIE, ȘC. GIMN. TRAIAN CRAIOVA, LT HENRI COANDĂDINU ANDREEA2017-201951354/13.10.2017

 

CENTRALIZATOR ACTIVITĂȚI EDUCATIVE LA NIVELUL ȘCOLII

AN SCOLAR 2017-2018

NR.

 

CRT.

DENUMIRE ACTIVITATEOCAZIONATĂ DE :PARTENERI/COLABORATORIPROF. COORD.DATAOBS./ NR. INREGISTRARE
1.ENGLISH FOR ALL !ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILORCHERCHELAN DANIELA, HOARĂ SIMONA, MURTAZA LAURA, POPA CRISTIANA, POPESCU LUMINITA, SÂRBU ADRIANA, UNGUREANU MARIADINU ANDREEA27.09.20171234/27.09.2017
2.O A DOUA ȘANSĂPROGRAM DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLARPETRE IRINA, CÎRLUGEA MARIUS, HOARĂ SIMONA, CHERCHELAN DANIELATAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANANOV. 2017- IUN. 20181332/10.10.2017
3.CELEBRATING TOGETHER HALLOWEENActivitate in cadrul parteneriatului LET’S LEARN TOGETHER!TASCU MINODORA, HOARA SIMONA, MURTAZA LAURA, POPESCU LUMINITA, UNGUREANU MARIA, CIRLUGEA DAIANA, SARBU ADRIANA, NICOLI ADRIAN, CHERCHELAN DANIELA, POPA CRISTIANADINU ANDREEA26.10.20171391/25.10.2017

 

CENTRALIZATOR CONTRACTE DE COLABORARE CU AGENȚII ECONOMICI

Pentru efectuarea pregătirii practice a elevilor din învățământul profesional și tehnic

NR.

 

CRT.

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂSPECIALIZAREACALIFICAREANIVEL DE CALIFICAREPARTENERDURATAOBS./ NR. INREGISTRARE
1.ServiciiTurism și alimentațieTehnician în gastronomie4SC LYTOS SRL2016-2018745/09.08.2016
Cofetar/patiser3
2.TehnicConstrucții și lucrări publiceTehnician în construcții și lucrări publice4SC RECON SA2016-2018665/06.07.2016
Dulgher-tâmplar-parchetar3
Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar3
MecanicăTehnician mecanic pentru întreținere și reparații4
Tehnician prelucrări mecanice4
Lăcătuș mecanic prestări servicii3
3.TehnicMecanicăTehnician mecanic pentru întreținere și reparații4SC M&M AUTOSERVICE PLUS SRL2016-2018737/03.08.2016
Tehnician prelucrări mecanice4
Lăcătuș mecanic prestări servicii3
4.TehnicMecanicăTehnician mecanic pentru întreținere și reparații4CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA2016-2018677/05.07.2016
Tehnician prelucrări mecanice4
Lăcătuș mecanic prestări servicii3
Fabricarea produselor din lemnTehnician în prelucrarea lemnului4
Tâmplar universal3
ServiciiTurism și alimentațieTehnician în gastronomie4
Cofetar/patiser3
5.ServiciiEstetica și igiena corpului omenescCoafor stilist4SC M&S SRL2016-2018631/28.06.2016
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist3
6.TehnicConstrucții și lucrări publiceTehnician în construcții și lucrări publice4SC G.M.E. SERV SRL2016-2018751/11.08.2016
Dulgher-tâmplar-parchetar3
Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar3

 

CENTRALIZATOR ACORDURI DE COLABORARE

NR.

 

CRT.

TIPUL ACORDULUIDENUMIRE PROIECTPARTENERPROF. COORD.DURATAOBS./ NR. INREGISTRARE
1.FESTIVAL INTERJUDEȚEANCOPILĂRIE, JOC ȘI CREATIVITATEPALATUL COPIILOR TG/JIU, STRUCTURA CLUBUL COPIILOR MOTRUHOARĂ SIMONA2017-2018642/29.05.2017
2.PROIECT EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEANIMPLICAREA ELEVILOR ÎN CONFECȚIONAREA MIJLOACELOR EDUCAȚIONALELIC. TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA, JUD. BIHORVĂETIȘI MIHAELA, POPA CRISTIANA2017-2018878/22.08.2017
3.POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10i, OBIECTIV SPECIFIC 6.6, COD MySMIS 105288PROF21- DEZVOLTAREA COMPETENȚELORPROFESORILOR ȘI MANAGERILOR ȘCOLARI PT. O ȘCOALĂ ATRACTIVĂ ȘI INCLUZIVĂFUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CIVILE, 23 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (PARTENERI ASOCIAȚI)TAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA2017-20191362/16.10.2017
4.ERASMUS+ UNISSONS NOS CŒURS SANS FRONTIERES 2016-1-FR01-KA2019-023966_3LA SENSIBILISATION AUX CONSEQUENCES DE LA MIGRATION SUR LE DEVELOPEMENT HARMONIEUX DES ENFANTS/PREADOLESCENTES PAR L’EDUCATION (simpozion)LIC. CHARLES LAUGIER CRAIOVAHOARA SIMONA27.03.20181342/11.10.2017