În data de 26 octombrie 2023, unitățile de învățământ Liceul Tehnologic Special ”Pelendava”  Craiova și  Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Craiova, în cadrul parteneriatului SNAC ”Suntem alături de tine”, au dat startul activității ”Săptămâna legumelor și fructelor donate”.

Proiectul constă în desfăşurarea unor activităţi de voluntariat în domeniul educațional. Toate aceste activități sunt desfășurate în beneficiul elevilor de la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava”  Craiova şi sunt realizate în parteneriat cu elevii, părinții și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Sf. Gheorghe”,  în calitate de voluntari.

Obiective generale:

 • Să îi unească pe elevii voluntari și pe tinerii din școlile speciale partenere, atât în timpul cât și în afara orelor de școală, în cadrul unui program local de activități educaționale;
 • Să le ofere tinerilor cu nevoi speciale șansa de a fi integrați social și de a-și dezvolta mai mult abilitățile prin intermediul unor activități creative, imaginative și terapeutice;
 • Să îi încurajeze pe voluntari să dobândească sau să-și dezvolte calitățile de inițiativă, angajament și ingeniozitate prin participarea la acest program;
 • Să ofere oportunități de învățare și dezvoltare prin implicarea personală în Acțiunea Comunitară din zona locală;
 • Să ofere exemple de bună practică, sustenabile, în vederea stabilirii unor proiecte viitoare ce vor putea contribui la noi colaborări și schimburi de experiență ce conduc la o dezvoltare personală de înaltă calitate.

16 octombrie 2023 – Ziua Mondială a Alimentației sărbătorită de elevii și profesorii Liceului Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova.

Scopul activității a fost formarea și dezvoltarea unor deprinderi și atitudini care să promoveze adoptarea unui stil de viață sănătos, menținerea sănătății fizice și mentale optime, dezvoltarea armonioasă și fortificarea organismului.

LTSPelendava-Ziua-ALimentatiei-2023-5-1024x683
LTSPelendava-Ziua-ALimentatiei-2023-3-1024x683

Cupa Speranței

În data de 17 mai 2023, ca urmare a parteneriatului încheiat de Liceul Tehnologic Special “Pelendava” cu Liceul “Voltaire” și Liceul “Matei Basarab”, a avut loc competiția „Cupa Speranței”.

Meciurile de fotbal s-au desfășurat pe terenul de sport al Liceului “Voltaire”. În urma disputării tuturor partidelor s-au înregistrat următoarele rezultate:

LOCUl I: LICEUL VOLTAIRE;

LOCUL II: LICEUL MATEI BASARAB;

LOCUL III: LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PELENDAVA.

Mulțumim gazdelor de la Liceul “Voltaire” pentru primirea făcută!

Liceul-Pelendava-competitie-fotbal-1-1024x768
Liceul-Pelendava-competitie-fotbal-3-1024x768
Liceul-Pelendava-competitie-fotbal-4-1024x768
Liceul-Pelendava-competitie-fotbal-6-1024x768

În data de 14.05.2023, s-a desfășurat CERCUL PEDAGOGIC INTERJUDEȚEAN PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL/SPECIAL INTEGRAT, an școlar 2022-2023, cu tema: ,,GENERAȚIA FĂRĂ BULLYING”.

            Cercul pedagogic a fost organizat de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ și LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PELENDAVA, în colaborare cu LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BEETHOVEN, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARANSEBEȘ, CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ CARANSEBEȘ.

            La activitatea de perfecționare au participat inspectori școlari de la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ și INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARANSEBEȘ, directori și cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Special Pelendava, Liceul Tehnologic Special Beethoven și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Caransebeș.

Au luat cuvântul inspectori școlari de la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ și INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARANSEBEȘ, directori si cadrele didactice.

Materialele prezentate la activitate au avut componentă teoretică și practic-aplicativă și au fost următoarele:

 • BULLYING-cadru legislativ (prof. Hoară S., prof. Nicoli A., prof. Tașcu M.)
 • CYBERBULLYING-UN ALT FEL DE BULLYING (prof. Traistă V., prof. Lupu C.)
 • BULLYING-UL CA FORMĂ DE VIOLENȚĂ (prof. Bîrzanu F., prof. Popa C., prof. Cherchelan D. )
 • CAMPANIA INTERNAȚIONALĂ 19 zile de activism-Prevenirea violenței și abuzului împotriva copiilor și tinerilor- exemplu de bune practici (prof. Cîrlugea D., prof. Văetiși M., prof. Cîrlugea M.)
 • STOP BULLYING (prof. Bărbulescu D., prof. Ciulea I., prof. Ica A.)
 • CONSECINȚE ȘI MODALITĂȚI TERAPEUTICE DE AMELIORARE A BULLYINGULUI (prof. Nica D., prof. Negrilă F., prof. Popa V.)
 • DIFERENȚELE NE APROPIE (prof. Ionică C., prof. Sârbu A., prof. Sârbu  G.)
 • „Bullyingul-un fenomen distrugător” (prof. Popa L., prof. Cîrdu O., prof. Groza N.)
 • „Toleranța în cămașa sufletului” (prof. Răileanu E., prof. Patruța E.)
 • „Stop bullying!” (prof. Stoica D., prof. Mărcuș A., prof. Vârvoni M., prof. Jucu F.)
 • „Stop bullying!” (prof. Onița A., prof. Zeicu N., prof. Dumitrașcu V., prof. Baniu D.)
 • ,,Managementul comportamentului agresiv în contextul clasei de elevi” (prof. Staminescu E.)
 • ,,Stop intimidare, start cooperare” (prof. Baica L., prof. Ștefan O.)
 • ,,Bullying – cauze, efecte, modalități de combatere” (prof. Negoiță I.)
 • Diseminare Proiect Erasmus+ NO.2022-1-RO01-KA121-VET-000056794 (prof. Gheorghe L., Smarandache I., Salahoru F.)

Concluziile au vizat importanța identificării și prevenirii bullyingului, măsurile/instrumentele/resursele care pot fi aplicate la clasă sau individual pentru preîntâmpinarea agresiunilor de orice fel și importanța sprijinirii copiilor pentru opoziție și reziliență în ceea ce privește fenomenul de bullying.

Cu toții…ELEVI!

În data de 28.02.2023 la Liceul Tehnologic Special „Pelendava” Craiova s-a desfășurat  activitatea  Cu toții…ELEVI!”.

La acestă activitate au participat elevii clasei a IX-a B, de la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova, care au fost însoțiți de doamna dirigintă, alături de 10 elevi ai Liceului Tehnologic Special „Pelendava” Craiova și cadrele didactice ale școlii.

Scopul întâlnirii a fost desfăşurarea unei activităţi comune între elevii celor două instituţii şcolare, în vederea formării şi dezvoltării  unei conduite de deschidere şi stabilirii unor relaţii bazate pe înţelegere şi respect reciproc, precum și prevenirea adolescenților asupra pericolelor din jurul nostru.

Spune NU violenței!

La activitatea desfășurată în data de 30.01.2023 au participat elevi și cadre didactice ale Liceului Tehnologic Special ”Pelendava”Craiova.

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • Identificarea obstacolelor particulare, personale, fizice, psihologice care generează conflicte;
 • Deprinderea elevilor cu tipuri de abordări ale conflictului;
 • Abilitarea elevilor cu strategii complementare pentru soluționarea conflictelor;
 • Abordarea constructivă a problemelor, din perspectiva parcurgerii etapelor procesului rezolutiv

Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română!

În data de 20.01.2023, la Liceul Tehnologic Special Pelendava s-a derulat activitatea ”Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română!” , sărbătorind astfel 164 de ani de la Mica Unire – Unirea Principatelor Române.

În cadrul activității elevii au urmărit o prezentare powerpoint a evenimentelor istorice care au dus la Unirea de la 24 Ianuarie 1859, apoi au realizat creaţii plastice inspirate de evenimentele şi imaginile prezentate. Lucrările elevilor au fost expuse în școală sub titlul Așa a fost la Unire ! Elevii au audiat și apoi au jucat Hora Unirii.

Colindăm colind frumos

În data de 8 decembrie 2022 la Liceul Tehnologic Special Pelendava s-a derulat activitatea „Colindăm colind frumos”, în cadrul parteneriatului SNAC „Dăruind, vei dobândi” cu Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Grigorie Teologul Craiova.

Cu binecuvântarea Înalt Preasfinției Sale Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei și sub îndrumarea dnei prof. dr. Iuliana Gheorghe, inspector şcolar învăţământ special și special integrat, coordonator la nivel județean al comisie S.N.A.C., elevii de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Grigorie Teologul, Craiova, membri ai corului, dirijat de lect. univ. dr. Șapcă Victor, au interpretat colinde, vestind NAȘTEREA DOMNULUI, elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic Special Pelendava, Craiova.

Parteneriatul dintre cele două unități de învățământ, derulat în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară, creează cadrul pentru o experiență bogată de învățare, facilitează dezvoltarea de capacități și competențe sociale și contribuie la dezvoltarea sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunități și societate în întregul ei și reprezintă un mod de a aborda nevoile și provocările umane, sociale și de mediu.

Sfinţi şi sărbători  – Sfântul Nicolae

În data de 6 decembrie 2022 la Liceul Tehnologic Special Pelendava a avut loc activitatea extracurriculară  ,,Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” –  Sfinţi şi sărbători  – Sfântul Nicolae.

Activitatea s-a adresat elevilor claselor pregătitoare-a XII-a și a avut ca scop cunoașterea și promovarea obiceiurilor spirituale și a tradițiilor românești.

Pe lângă o prezentare interactivă a legendei Sfântului Nicolae, elevii au participat la o dezbatere despre fapte bune pe care le pot face, la jocuri interactive online și au realizat lucrări practice pentru decorarea spațiilor școlare de sărbătorile de iarnă.

În data de 6 decembrie 2022 la Liceul Tehnologic Special “Pelendava” s-a derulat activitatea “Dăruind, vei dobândi!“, în cadrul parteneriatului SNAC cu Colegiul Național “Ștefan Velovan” Craiova.

Elevii voluntari au donat elevilor de la Liceul Tehnologic Special “Pelendava” pachete care conțin fructe, rechizite, articole de îmbrăcăminte, produse de panificație etc.

Parteneriatul dintre cele două unități de învățământ, intitulat „SOLIDARITATE. PRIETENIE. VOLUNTARIAT”, derulat în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară, are ca scop Dezvoltarea nivelului de integrare printr-un program de activități create să promoveze învățarea activă și coeziunea socială.

În data de 23 noiembrie 2022 la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” s-a desfășurat activitatea județeană ”Modele profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate”, activitate cuprinsă în cadrul ”strategiei de reintegrare socială a persoanelor private de libertate 2020-2024 (H.G. nr.430/2020).

Scopul activității a fost acela de a realiza schimburi de experiență având ca tematică promovarea modelelor de bună practică, facilitarea colaborării interinstituționale în vederea realizării unor activități comune și sensibilizarea comunității locale cu privire la importanța și necesitatea implicării în prevenirea infracționalității, cât și în acordarea de servicii cu efect în reducerea riscului de recidivă.

Le mulțumim pe această cale tuturor instituțiilor implicate: Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Liceul Tehnologic Special Pelendava Craiova, Fundația Cuvântul care Zidește, Școala Gimnazială Ion Creangă Craiova, Fundația Terre Des Hommes, Direcția Generală de Asistență Sociala și Protecția Copilului, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj, Serviciul de Probațiune Dolj, Inspectoratul Județean de Poliție Dolj, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, Asociația Vasiliada, Consiliul Județean Dolj, Penitenciarul Craiova, Centrul de Detenție Craiova, Penitenciarul Craiova-Pelendava, Liceul Teoretic Tudor Arghezi Craiova, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, Școala Gimnazială Anton Pann Craiova, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Dolj, Salvați Copiii, Filiala Dolj, Fundația World Vision România, Biroul Zonal Dolj, Qfort/ Casa Noastră S.R.L., Recon S.A, Ford Romania Sa, Mitropolia Olteniei, Policlinica Vitaplus Craiova, Direcția Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj, Policlinica Tommed Craiova, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mihai Bravul Dolj.

Să fim chibzuiți !

În data de 3 noiembrie 2022 la Liceul Tehnologic Special Pelendava a avut loc activitatea educațională de educație financiară  “Să fim chibzuiți !”. Activitatea s-a adresat elevilor claselor pregătitoare – a XII-a și a avut ca scop și a avut ca scop acumularea de noi cunoștințe și dezvoltarea de noi abilități în domeniul educației financiare.

Folosind interacțiunea și o prezentare bazată pe imagine, pe noțiuni și concepte complexe prezentate într-un mod simplu, elevii au învățat ce înseamnă banii, cum au apărut, ce era trocul, cum se câștigă banii și de ce este important să fie responsabili cu banii, cum să economisească.

Elevii au conștientizat cât de important este să identifice propriul comportament financiar pentru a face diferența între nevoie și dorință și pentru a fi responsabili cu banii.

Utilizând metoda learning by doing, elevii au întocmit un plan ipotetic de afaceri pentru a deschide un service auto.

Activitatea  extracurriculară a vizat și componentele dezvoltare personală și educația pentru un stil de viață durabil.

Halloween

    În data de 31.10.2022 s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul ,, Carnavalul dovlecilor de Halloween”  la Liceul Tehnologic Special ,,Pelendava”.

La activitate au participat 20 elevi de la clasele CP-XI .

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • Realizarea expoziţiei de măşti şi costume
 • Decorarea clasei cu prilejul sărbătorii de Halloween
 • Confecționarea dovlecilor prin diferite mijloace
 • Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi lucru în echipă

Elevilor le-a fost prezentat de către profesori specificul acestei sărbători, originea și obiceiurile sale. Halloween-ul este adesea legat de festivalul celtic Samhain (“Sfârșitul verii”) unde oamenii aprindeau focuri, se costumau și purtau măști. La sfârșitul activității elevii au înțeles care este de fapt originea acestei sărbători și cu ocazia acesteia și-au dezvoltat abilitățile artistico-plastice.

     “Unde nu există imaginație, nu există groază” a fost motto-ul activității, iar elevii au fost încurajați să fie creativi și să se transpună în diferite personaje.

Ziua Mondială a Alimentației

În data de 17.10.2022 s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul  Ziua Mondială a Alimentației la Liceul Tehnologic Special ,,Pelendava”.

La activitate au participat 20 elevi de la clasele CP-XI .

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • responzabilizarea cu privire la criza alimentară actuală
 • necesitatea unei alimentații echilibrate și sănătoase

Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu Piramida Alimentară, apoi a fost transmis mesajul Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, cu prilejul ”Zilei Internaționale a Alimentației 2022”, tema Conferinței de anul acesta fiind: ”Nu lăsa pe nimeni în urmă. O producție mai bună, o nutriție mai bună, un mediu mai bun și o viață mai bună.”

La sfârșitul activității elevii au fost capabili să diferențieze grupele de alimente pe Piramida Alimentelor și să găsească metode de evitare a risipei alimentare.

Ziua Mondială a Alimentației

În data de 17.10.2022 s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul  Ziua Mondială a Alimentației la Liceul Tehnologic Special ,,Pelendava”.

La activitate au participat 20 elevi de la clasele CP-XI .

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • responzabilizarea cu privire la criza alimentară actuală
 • necesitatea unei alimentații echilibrate și sănătoase

Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu Piramida Alimentară, apoi a fost transmis mesajul Secretarului General al ONU, Antonio Guterres, cu prilejul ”Zilei Internaționale a Alimentației 2022”, tema Conferinței de anul acesta fiind: ”Nu lăsa pe nimeni în urmă. O producție mai bună, o nutriție mai bună, un mediu mai bun și o viață mai bună.”

La sfârșitul activității elevii au fost capabili să diferențieze grupele de alimente pe Piramida Alimentelor și să găsească metode de evitare a risipei alimentare.

Să luăm atitudine!

În perioada 9-13 MAI 2022, la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava”, a fost derulat proiectul tematic EDUCAȚIE PENTRU MEDIU – “Să luăm atitudine!

Scopul proiectului a fost implicarea elevilor, profesorilor și a comunității locale în acțiuni ecologice, dezvoltarea conștiinței și a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul față de natură și protecția mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viață ecologice, economice, sănătoase și durabile prin întreținerea unui ambient curat, responsabilizarea pentru prevenirea poluării și gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului și sănătatea comunității.

Proiectul a avut ca parteneriCentrul de Detenție Craiova și CN ”Ștefan Velovan”Craiova (în cadrul parteneriatului SNAC Prietenie neîngrădită). La activitățile proiectului au participat aproximativ 70 de elevi (CP-XI) și 30 de cadre didactice.

Elevii și-au împărtăşit experienţele personale, cunoştinţele şi emoţiile în privinţa schimbărilor climatice. Au descoperit, de asemenea, ce au în comun aceste experienţe şi emoţii.

Activitatea a scos în evidenţă experienţa colectivă şi nivelul de înţelegere a fenomenelor schimbărilor climatice, a format atitudini sănătoase față de natură, a întărit colaborarea (elevi, cadre didactice) pentru îmbunătățirea sănătății mediului.

Elevii și-au format şi dezvoltat conştiinţa ecologică şi comportamentul ecologic, conştiinta ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice, au înţeles corect relaţiile om-mediu înconjurător şi interdependenţa dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului înconjurător, putând să minimizeze efectele acţiunilor lor asupra mediului înconjurător.

Elevii au dobândit deprinderi ecologice pentru păstrarea și refacerea echilibrului om-mediu și se vor implica în viitor responsabil și efectiv în viața școlii.

Proiectul a sporit dorința elevilor de a desfășura mai multe activități în aer liber și mai multe proiecte de acest tip.

9 MAI-ZIUA EUROPEI

Elevilor le-a fost explicat contextul activității, apoi au fost invitați să urmărească un PPT  Ziua Europei.

Folosind tabla interactivă, au realizat un puzzle cu imaginea Europei  (https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_ro ), apoi au jucat jocuri interactive propuse pe platforma Google-dodle.

Cea de-a patra activitate a constat într-un joc interactiv (https://www.twinkl.ro/resource/ziua-europei-cartonase-cu-provocari-ro1-t-1651488145  ). Elevii au selectat cate un cartonaș cu o provocare: să răspundă la întrebări legate de țările Europei, moneda euro, râuri/lanțuri muntoase, să realizeze un afiș, să elaboreze un test cu 3 întrebări pe care să-l schimbe cu un coleg.

Elevii și-au împărtăşit experienţele personale și cunoştinţele în privinţa Europei. Activitatea a scos în evidenţă interesul elevilor pentru activitățile extracurriculare, pentru dezvoltarea culturii generale și a propriei conștiințe civice.


Lumina Învierii – lumina veșniciei

Astăzi, 14.04.2022, la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA, s-a desfășurat activitatea extracurriculară interactivă cu titlul Lumina Învierii – lumina veșniciei (activitate în cadrul parteneriatului SNAC „PRIETENIE NEÎNGRĂDITĂ” cu CN Ștefan Velovan Craiova).

La activitate au participat 25 elevi de la clasele P-XI.

Activitatea a avut ca scop dezvoltarea cunoștințelor legate de semnificația sărbătorilor pascale și a interesului pentru valorificarea obiceiurilor tradiționale românești legate de sărbătoarea Învierii Domnului, dezvoltarea nivelului de integrare printr-un program de activități create să promoveze învățarea activă și coeziunea socială și derularea unor activități sustenabile pornind de la schimburi de experiență și exemple de bună practică de la unitățile partenere SNAC.

Scurtă descriere a activității:

 1. Elevilor li s-a prezentat titlul și scopul activității;
 2. A fost prezentat PPT-ul ce prezintă semnificația evenimentelor de Florii, Săptămâna Patimilor și Înviere;
 3. A fost prezentat un filmuleț cu evenimentele Pascale;
 4. Părintele capelan Daniel Băluță le-a adresat un cuvânt de învățătură despre Sfintele Paști;
 5. Au fost prezentate tradiții și obiceiuri pascale din țara noastră și din alte țări creștine (PPT);
 6. Elevii au rezolvat 2 fișe de lucru (labirint);
 7. Elevii au fost invitați să joace câteva jocuri interactive online (https://learningapps.org/9876785, https://learningapps.org/7381372,https://learningapps.org/12411285,https://learningapps.org/12270689,https://learningapps.org/10572798,https://wordwall.net/resource/6431211/g%c4%83se%c8%99te-r%c4%83);
 8. Elevii au ornat ouă confecționate anterior din gips;
 9. Elevii au pregătit la cuptor un preparat culinar legat de tema activității (fursecuri);
 10. Elevii au organizat expoziția cu lucrările efectuate și s-au realizat fotografii care au fost expuse în școlile partenere SNAC.

Impactul activității:   

 • Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și și-au împărtășit experiențele personale. S-au familiarizat cu evenimentele care au avut loc de Florii și în Săptămâna Patimilor, și-au dezvoltat interesul pentru cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor de Sf. Paști (la români și la alte popoare). De asemenea, au avut ocazia să-și dezvolte abilităților practice de confecționare a unor obiecte cu semnificație pascală și de pregătire a unor specialități gastronomice.
 • Activitatea a urmărit creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vieții și activității Domnului nostru Iisus Hristos, dar și identificarea unor modalități de îmbunătățire a comportamentului în societate.

Să fim chibzuiți!

În perioada 11-14 aprilie 2022, la Liceul Tehnologic Special Pelendava, a fost derulat proiectul tematic de educație financiară intitulat Să fim chibzuiți!. Activitățile multidisciplinare s-au desfășurat în cadrul tuturor ariilor curriculare și tuturor disciplinelor, având ca scop ca scop acumularea de noi cunoştinţe și dezvoltarea unor noi abilități în domeniul educaţiei financiare.

Folosind interacțiunea și prezentări bazate pe imagini, pe noțiuni și concepte complexe prezentate într-un mod simplu, elevii au învățat ce înseamnă banii, cum au apărut banii, ce era trocul, cum se câștigă banii și de ce este important să fie responsabili cu banii, cum să economisească.  

Elevii au învățat care este diferența dintre nevoie și dorință, despre bancă și produsele bancare (ce este contul bancar, cardul, cum ajung banii pe card).

Impactul activităților a fost conștientizarea importanței identificării comportamentului financiar personal pentru a fi responsabili cu banii.

La activități au participat aproximativ 50 de elevi încadrați în clasele P-XI.

Ziua mondială a apei – “Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil!”

În data de 22.03.2022 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA s-a desfășurat activitatea extracurriculară interactivă cu titlul ZIUA MONDIALĂ A APEI – “Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil!”.

La activitate au participat 25 elevi de la clasele P-XI.

Activitatea a avut ca scop acumularea de noi cunoştinţe și dezvoltarea unor noi abilități în domeniul educaţiei durabile, care să producă schimbări de opinii şi atitudini de protecţie a mediului și pentru un stil de viață durabil.

Impactul activității:

Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și și-au împărtășit experiențele personale, dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul educaţiei durabile. De asemena, au înțeles importanța implicării personale și a unui stil de viață durabil, angajându-se să contribuie pozitiv, la nivel individual, la ,,viitorul” planetei.

Activitatea a urmărit creșterea gradului de conștientizare asupra importanței apei pentru viața pe Pământ, conștientizarea relevanţei unui stil de viață durabil în evoluţia economică, civică şi personală, integrarea informațiilor în cadrul ODD 6-Apă curată și sanitație, ODD 13-Acțiune climatică, ODD 15-Viața terestră.

Elevii s-au familiarizat cu termeni specifici domeniului apei (proprietățile apei, stările de agregare, apa subterană, circuitul apei în natură, utilizările apei).

Elevii au învățat să definească și să identifice cauzele poluării apei, să descrie inechitățile globale privind accesul la apă curată, să identifice modalități de economisire a apei.

Primăvara prin ochi de copil

Palatul Copiilor din Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, a organizat în perioada 01-08.03.2022, la Palatul Copiilor din Craiova, expoziţia „Caravana Mărţişorului”.

Cu acest prilej elevii Liceului Tehnologic Special „Pelendava” Craiova, îndrumaţi de cadrele didactice, au confecţionat mărţişoare cu tema „Primăvara prin ochi de copil”, care au fost prezentate la expoziţia cu vânzare. Sumele colectate au făcut obiectul unei donaţii către copiii internaţi la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Dolj.

Scopul proiectului a fost de dezvoltare a capacităţii de valorizare şi păstrare a tradiţiilor lăsate de înaintaşi referitoare la tradiţia mărţişorului, precum şi trezirea unor sentimente de toleranţă faţă de unele persoane cu probleme de sănătate.

Constantin Brâncuși – Aniversarea a 146 de ani de la nașterea artistului

În data de 16.02.2022 s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul CONSTANTIN BRÂNCUȘI-Aniversarea a 146 de ani de la nașterea artistului la Liceul Tehnologic Special “Pelendava” Craiova

La activitate au participat 20 elevi de la clasele CP-XI .

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • familiarizarea cu viața și opera lui Constantin Brâncuși
 • dezvoltarea abilităților plastice
 • dezvoltarea simțului estetic
 • dezvoltarea conștiinței apartenenței la poporul român și la valorile sale

Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu viața și opera lui Constantin Brâncuși, apoi a fost organizat atelierul de lucru Micii artiști, unde elevii au desenat opere ale marelui sculptor.

A fost organizat un concurs ad-hoc Cine știe câștigă, elevii fiind invitași să recunoască și să numească opere ale lui Constantin Brâncuși. La sfârșitul activității a fost organizată expoziția de desene – Pe urmele lui Brâncuși.

Ziua națională a lecturii

Marți, 15 februarie 2022, la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA s-a desfășurat activitatea ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII, la care au luat parte elevii claselor CP-XI. Activitatea a urmărit atingerea obiectivului: promovarea lecturii ca obicei cotidian.

Începând din acest an, România are o Zi națională a lecturii! Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, fie copii sau adulți. Motto-ul acestui an a fost Citim împreună!

Programul s-a modificat astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11:00 și la ora 14:00, învățătorul sau profesorul a organizat, la clasa unde a fost prezent, activități de lectură la care au participat toți elevii prezenți. În prealabil, personalul didactic a recomandat tuturor să împrumute de la biblioteca școlară/CDI o carte și, timp de 15 minute, să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității a fost de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text.

Elevii s-au familiarizat cu serviciile oferite de CDI/Biblioteca școlii. De asemenea, au fost de acord cu ideea constituirii în școală a unor cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă și/sau ilustrare de carte, discuții și dezbateri pe teme literare, care vor putea aduce contribuții interesante la revista școlii.

Elevii au ajuns la concluzia că lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, iar cititul ne oferă o stare de calm, stimulând concentrarea și răbdarea.

Sănătatea, bunul cel mai de preț. Fii erou: Salvează de AVC!

În cadrul Campaniei internaționale inovatoare pentru sănătate „EROII FAST”(,,FASTHEROES”), la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova s-a desfășurat în data de 01.02.2022  activitatea extracurriculară cu titlul Sănătatea, bunul cel mai de preț. Fii erou: Salvează de AVC!.

La activitate au participat 30 elevi de la clasele CP-XI.

Activitatea a urmărit recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral (AVC) și conștientizarea pericolului pe care îl reprezintă un AVC, înțelegerea importanței implicării personale pentru salvarea unei vieți, a apelării numărului de urgență 112 și a reacției rapide pentru salvarea unei persoane cu AVC.

Au fost prezentate de pe platformă (https://ro-ro.fastheroes.com/ ) informațiile despre atacul cerebral vascular (AVC): definire, cauze, cum se formează cheagurile de sânge, ce poți face pentru a preveni AVC etc.

Elevii au fost invitați să joace o serie de jocuri interactive pe platforma proiectului: Joc de memorie, Crește-și puterile, Sparge bilele!, Ambulanța în misiune.

 

Elevii și-au crescut gradului de conștientizare a simptomelor accidentului vascular cerebral și vor ști cum să reacționeze în situația în care un senior din preajma lor s-ar confrunta cu un accident vascular cerebral.

Campania Fastheroes a fost dezvoltată inițial în Grecia, de către Departamentul de Educație și Politici Sociale al Universității Macedonia, cu susținerea și sub îndrumarea organizației internaționale Angels Initiative. Până acum a fost implementată și este în derulare în Grecia, Canada, Africa de Sud, Germania, Ucraina, Brazilia și Singapore, urmând a fi implementată și în alte state.

Să învățăm pentru un viitor mai bun!

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția Mediatecă și American Corner Craiova, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special „Pelendava” Craiova,  organizează, în perioada 2 februarie – 30 martie, cursuri gratuite de limba engleză.

Cursurile, care se adresează persoanelor private de libertate, au ca obiectiv deprinderea cunoștințelor de limba engleză și facilitarea incluziunii sociale. Întâlnirile vor avea loc în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 14.00, pe platforma online Zoom.           

Coordonatorii proiectului vor fi: director prof. Tașcu Stavre Minodora, prof. Popa Ionuț Virgil și un bibliotecar coordonator American Corner Craiova.

La finalul programului, cursanții vor putea înțelege informații de bază, îndrumări simple, cuvinte și expresii uzuale din vocabularul limbii engleze.

Să cinstim istoria patriei! –  Ziua Unirii

În data de 20.01.2022 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA. s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul „Să cinstim istoria patriei!” –  Ziua Unirii.

            La activitate au participat 30 elevi de la clasele CP-XI.

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 24 Ianuarie 1859
 • Consecinţele actelor istorice înfăptuite atunci, asupra poporului român.
 • Pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună
 • Permanentizarea legăturilor dintre partenerii actului educaţional (cadre didactice-elevi)

         Elevii au urmărit o prezentare PPT Mica Unire, Unirea Principatelor Romane! (prezentarea evenimentelor istorice care au dus la Unirea de la 24 Ianuarie 1859), apoi au realizat creaţii plastice inspirate de evenimentele şi imaginile prezentate. Lucrările elevilor au fost expuse în școală sub titlul Așa a fost la Unire !

 • Elevii au audiat Hora Unirii și apoi au jucat Hora Unirii.

            Elevii au reținut importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE, au învățat cântecul şi dansul popular “HORA UNIRII”, şi-au folosit creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje a marelui eveniment și au participat cu interes la activităţile propuse.

Eminescu, veşnic tânăr

În data de 14.01.2022 la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul „Eminescu, veşnic tânăr”.

La activitate au participat 25 de elevi de la clasele CP-XI .

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

– informarea elevilor despre viața și activitatea poetului Mihai Eminescu, pentru a promova în rândul lor valorile naţionale;

– să cunoască semnificaţia zilei de 15 Ianuarie;

– să-și formeze interesul pentru lectură;

– să prezinte aspecte din viața si activitatea lui Mihai Eminescu;

– să memoreze (recite) poezii eminesciene;

– să participe afectiv la activităţi în echipă.

         Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu informații despre viața și activitatea poetului Mihai Eminescu, apoi au audiat poezii recitate de actori români însoțite de imagini sugestive.

Elevii au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu: Somnoroase păsărele, Luceafărul, Ce te legeni?, Lacul.             Impactul activității a constat înconsolidarea cunoștințelor referitoare la Mihai Eminescu și dezvoltarea gustului pentru lectură și poezia cultă.

Crăciunul-sărbătoarea bucuriei

Proiectul Crăciunul-sărbătoarea bucuriei, care s-a derulat în perioada 13-23 decembrie 2021, a fost conceput în vederea cunoaşterii semnificaţiei religioase a Crăciunului şi modului în care poporul român îl sărbătoreşte, a descrierii datinilor şi obiceiurilor  legate de sărbătorirea Crăciunului: colindatul,  împodobirea bradului, sosirea lui Moş Crăciun, steaua etc., cunoaşterii semnificaţiei bradului şi a împodobirii acestuia, confecționării de felicitări și podoabe de Crăciun.

La serbarea susținută în data de 20 decembrie 2021 au participat 45 de elevi din clasele P-XI. Elevii au interpretat colinde şi cântece specifice sărbătorilor de iarnă și au recitat poezii dedicate iernii și sărbătorilor de iarnă.

            Elevii Liceului Tehnologic Special Pelendava s-au implicat în desfășurarea momentelor artistive, dezvoltându-și capacitatatea de cooperare, consolidându-și propriile valori și pe cele ale grupului din care fac parte. De asemenea, au fost promovate și stimulate capacitățile creatoare și artistice prin interpretarea cântecelor, colindelor și a prin recitarea poeziilor.

Cea mai mare lecție de voluntariat – ,,Și eu pot fi Moș Crăciun!”

În data de 15.12.2021 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA, s-a desfășurat activitatea ,,Și eu pot fi Moș Crăciun!”, la care au participat profesori și elevi voluntari SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară),  care au realizat brăduți ornamentali, cu ocazia serbărilor școlare care marchează sosirea sărbătorilor de iarnă și a vacanței școlare.

Prin această activitate, s-a urmărit încurajarea implicării elevilor în acţiuni de voluntariat, precum și formarea unui comportament prosocial prin dezvoltarea unor trăsături de caracter precum toleranța, cooperarea, înțelegerea, altruismul etc. La activitate au participat 20 elevi de la clasele P-XI.      

Prin această activitate, s-a urmărit implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat, precum și formarea unui comportament prosocial prin dezvoltarea unor trăsături de caracter precum toleranța, cooperarea, înțelegerea, altruismul etc. După o scurtă introducere, în care elevilor li s-a vorbit despre voluntariat și necesitatea acestei acțiuni în societate, elevii de la LTSP au urmărit videoclipul cu tutorialul pentru realizarea brăduților ornamentali din coli colorate. Sub îndrumarea profesorilor voluntari, elevii au realizat în echipă brăduții. Cu lucrările elevilor a fost organizată o expoziție în unitatea școlară.

La finalul activității, elevilor le-au fost distribuite cadouri donate de elevii și profesorii voluntari parteneri de la LT Tudor Arghezi, cu ocazia desfășurării activității Zâmbet pe chip de copil (15.12.2021).

            Elevii s-au implicat în desfășurarea activității, dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul abilităților practice și al solidarității sociale. De asemenea, au înțeles importanța responsabilității civice, angajându-se să contribuie pozitiv, la nivel individual, la dezvoltarea societății și a comunității în care trăiesc.

În data de 6 decembrie 2021 La Liceul Tehnologic Special Pelendava  s-a desfășurat cu elevii claselor gimnaziale activitatea Sfinți și sărbători. Sfântul Ierarh Nicolae, în cadrul parteneriatului cu Fundația Cuvântul care Zidește.

După prezentarea vieții și activității Sfântului Ierarh Nicolae, elevii au participat la jocuri interactive pe platforma e-religie și au realizat lucrări practice (Cizmulița lui Moș Nicolae).

 

În data de 22.11.2021, la Liceul Tehnologic Special Pelendava (în incinta Centrului de Detenție Craiova), s-a desfășurat  activitatea extracurriculară interactivă outdoor/indoor intitulată Biblioteca vie: Cum am salvat planeta? (profesori organizatori Cîrlugea Daiana, Traistă Vasilică, Tașcu Minodora, Cîrlugea Marius).

Activitatea a fost derulată în cadrul Săptămânii Educației Permanente – Festivalul Șanselor Tale, ediția a XXII-a,  eveniment organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova și ISJ Dolj, sub egida Primăriei Municipiului Craiova și Consiliului Local Municipal.

Activitatea, la care au participat 15 elevi din  clasele P-XI,  a avut ca scop acumularea de noi cunoştinţe și dezvoltarea de abilități în domeniul educaţiei durabile.

Prima parte a activității, intitulată Copiii iau cuvântul, s-a desfășurat în grădina școlii, outdoor, unde elevii au avut ocazia să-și împărtășească experiențele personale (biblioteca vie), trucuri, pentru o viață responsabilă și stil de viață durabil.

A doua parte a activității,  Decolează cu propriile tale idei, s-a desfășurat în sala de clasă, indoor. Au fost distribuite avioane de hârtie, iar elevii au fost rugați să scrie o idee pe un avion despre consumul responsabil  și să lanseze avioanele. Când au prins un avion, au citit mesajul scris pe el, au adăugat pe aripile acestuia conținut propriu, idei, cuvinte, apoi au lansat avionul din nou.  După câteva lansări, a fost solicitat fiecărui participant să citească cu voce tare ce este scris pe avionul pe care îl avea.

A fost creată o listă de potenţiale subiecte la care elevii pot conlucra: Cum reducem risipa de plastic în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de apă în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de hârtie în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de hrană în viața noastră de zi cu zi? Cum salvăm energie în viața noastră de zi cu zi?

            Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și au împărtășit experiențele personale, dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul educaţiei durabile. De asemena, au înțeles importanța implicării personale și a unui stil de viață durabil, angajându-se să contribuie pozitiv, la nivel individual, la ,,viitorul” planetei.

Calendarul activitatilor educative la nivelul scolii a cuprins activitati (dezbateri, mese rotunde, prezentari PPT, vizite, concursuri etc.), desfasurate 100%, având parteneri traditionali ai scolii (SEAP al PMT) sau alti parteneri (LTSB, fundatii, asociatii, institutii de cultura). In desfasurarea activitatilor extracurriculare si extrascolare s-au implicat majoritatea cadrelor didactice din scoala (93%).

Dintre activitati:

 • ,,Nu uita! Aceasta este viața ta’’ (activitate desfășurată cu Liceul Teoretic Amărăștii de Jos
 • 1 Decembrie
 • ,,O fabrica, o meserie, o sansa pentru viitor’’ (nr.439/10.04.2017)
 • ,,Ce pot face doua mâini dibace’’(nr.271/03.03.2017)
 • ,,Dragobetele sărută fetele’’- 24 februarie (nr.221/23.02.2017)

Literacy and numeracy in prison

Saptamana prevenirii traficului de persoane

expozitii cu lucrari de iarna realizate in cadrul atelierelor de creatie

Sub semnul lui Eminescu/In amintirea lui Eminescu

Expozitia Martisoarelor

Au fost propuse spre avizare si aprobate in CAEN/CAER 2 concursuri nationale: ACVILA si Dincolo de imaginatie este sufletul tau…

s-au desfasurat 2 cercuri pedagogice semestriale impreuna cu LTSB, SPS fiind organizatoarea cercului pedagogic din sem. II.

La SPS Craiova au fost organizate 3 cercuri cu elevii: pictura, pirogravura, modelaj. La aceste cercuri au  participat in mod constant 50 elevi-aprox. 25% (sem. I-28 elevi, sem. II-22 elevi). Lucrarile realizate in cadrul acestor cercuri au fost expuse in incinta scolii (cabinete, culoare), cu ocazia sarbatorilor de iarna, 1 Martie, 8 Martie, Paste, si au participat la următoarele expozitii:

Expozitia Martisoarelor-Muzeul Olteniei

A fost editata revista scolii Nuferi, iar elevii au fost indrumati de cadre didactice din scoala de diferite specializari.