Liceul Tehnologic Special “Pelendava” Craiova derulează proiectul de acreditare Erasmus+ KA1-Educație școlară: 2022-1-RO01-KA120-SCH-000107545 cu titlul ”STEP INTO THE FUTURE” finanțat de Comisia Europeană pentru perioada 2023-2027.

 

Anul 1 – În cadrul proiectului sunt propuse anual 16 mobilități de formare ale cadrelor didactice, în 4 fluxuri.

Nr. de referință al proiectului: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000117819

Durata proiectului: 1 iunie 2023 – 31 august 2024

Bugetul proiectului: 28.777 euro

 

POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10i, OBIECTIV SPECIFIC 6.6, COD MySMIS 105288PROF21- DEZVOLTAREA COMPETENȚELORPROFESORILOR ȘI MANAGERILOR ȘCOLARI PT. O ȘCOALĂ ATRACTIVĂ ȘI INCLUZIVĂFUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CIVILE, 23 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (PARTENERI ASOCIAȚI)TAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA2017-20191362/16.10.2017
ERASMUS+ UNISSONS NOS CŒURS SANS FRONTIERES 2016-1-FR01-KA2019-023966_3LA SENSIBILISATION AUX CONSEQUENCES DE LA MIGRATION SUR LE DEVELOPEMENT HARMONIEUX DES ENFANTS/PREADOLESCENTES PAR L’EDUCATION (simpozion)LIC. CHARLES LAUGIER CRAIOVAHOARA SIMONA27.03.20181342/11.10.2017

 

La SPS Craiova s-a derulat proiectul SPS Erasmus+ Start Management (32.095 euro).

S-a elaborat si transmis aplicatia Erasmus+ OPEN DOORS.

MIE a participat la activitatea de diseminare Atelier jud. pt. promovarea si disemniarea proiectelor europene implementate in unit. De inv. din jud. DJ (22.01.2016).

Alte activități: Campania Globala Pentru Educatie

Unde suntem azi:

De unde am plecat:

Am pornit greu, dar am fost susținuți de oameni și instituții care

AU ÎNCREDERE ÎN NOI!!!