Activități curriculare și extracurriculare

Să luăm atitudine!

În perioada 9-13 MAI 2022, la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava”, a fost derulat proiectul tematic EDUCAȚIE PENTRU MEDIU – “Să luăm atitudine!

Scopul proiectului a fost implicarea elevilor, profesorilor și a comunității locale în acțiuni ecologice, dezvoltarea conștiinței și a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul față de natură și protecția mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viață ecologice, economice, sănătoase și durabile prin întreținerea unui ambient curat, responsabilizarea pentru prevenirea poluării și gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului și sănătatea comunității.

Proiectul a avut ca parteneriCentrul de Detenție Craiova și CN ”Ștefan Velovan”Craiova (în cadrul parteneriatului SNAC Prietenie neîngrădită). La activitățile proiectului au participat aproximativ 70 de elevi (CP-XI) și 30 de cadre didactice.

Elevii și-au împărtăşit experienţele personale, cunoştinţele şi emoţiile în privinţa schimbărilor climatice. Au descoperit, de asemenea, ce au în comun aceste experienţe şi emoţii.

Activitatea a scos în evidenţă experienţa colectivă şi nivelul de înţelegere a fenomenelor schimbărilor climatice, a format atitudini sănătoase față de natură, a întărit colaborarea (elevi, cadre didactice) pentru îmbunătățirea sănătății mediului.

Elevii și-au format şi dezvoltat conştiinţa ecologică şi comportamentul ecologic, conştiinta ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice, au înţeles corect relaţiile om-mediu înconjurător şi interdependenţa dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului înconjurător, putând să minimizeze efectele acţiunilor lor asupra mediului înconjurător.

Elevii au dobândit deprinderi ecologice pentru păstrarea și refacerea echilibrului om-mediu și se vor implica în viitor responsabil și efectiv în viața școlii.

Proiectul a sporit dorința elevilor de a desfășura mai multe activități în aer liber și mai multe proiecte de acest tip.


9 MAI-ZIUA EUROPEI

Elevilor le-a fost explicat contextul activității, apoi au fost invitați să urmărească un PPT  Ziua Europei.

Folosind tabla interactivă, au realizat un puzzle cu imaginea Europei  (https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_ro ), apoi au jucat jocuri interactive propuse pe platforma Google-dodle.

Cea de-a patra activitate a constat într-un joc interactiv (https://www.twinkl.ro/resource/ziua-europei-cartonase-cu-provocari-ro1-t-1651488145  ). Elevii au selectat cate un cartonaș cu o provocare: să răspundă la întrebări legate de țările Europei, moneda euro, râuri/lanțuri muntoase, să realizeze un afiș, să elaboreze un test cu 3 întrebări pe care să-l schimbe cu un coleg.

Elevii și-au împărtăşit experienţele personale și cunoştinţele în privinţa Europei. Activitatea a scos în evidenţă interesul elevilor pentru activitățile extracurriculare, pentru dezvoltarea culturii generale și a propriei conștiințe civice.


Lumina Învierii – lumina veșniciei

Astăzi, 14.04.2022, la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA, s-a desfășurat activitatea extracurriculară interactivă cu titlul Lumina Învierii – lumina veșniciei (activitate în cadrul parteneriatului SNAC „PRIETENIE NEÎNGRĂDITĂ” cu CN Ștefan Velovan Craiova).

La activitate au participat 25 elevi de la clasele P-XI.

Activitatea a avut ca scop dezvoltarea cunoștințelor legate de semnificația sărbătorilor pascale și a interesului pentru valorificarea obiceiurilor tradiționale românești legate de sărbătoarea Învierii Domnului, dezvoltarea nivelului de integrare printr-un program de activități create să promoveze învățarea activă și coeziunea socială și derularea unor activități sustenabile pornind de la schimburi de experiență și exemple de bună practică de la unitățile partenere SNAC.

Scurtă descriere a activității:

 1. Elevilor li s-a prezentat titlul și scopul activității;
 2. A fost prezentat PPT-ul ce prezintă semnificația evenimentelor de Florii, Săptămâna Patimilor și Înviere;
 3. A fost prezentat un filmuleț cu evenimentele Pascale;
 4. Părintele capelan Daniel Băluță le-a adresat un cuvânt de învățătură despre Sfintele Paști;
 5. Au fost prezentate tradiții și obiceiuri pascale din țara noastră și din alte țări creștine (PPT);
 6. Elevii au rezolvat 2 fișe de lucru (labirint);
 7. Elevii au fost invitați să joace câteva jocuri interactive online (https://learningapps.org/9876785, https://learningapps.org/7381372,https://learningapps.org/12411285,https://learningapps.org/12270689,https://learningapps.org/10572798,https://wordwall.net/resource/6431211/g%c4%83se%c8%99te-r%c4%83);
 8. Elevii au ornat ouă confecționate anterior din gips;
 9. Elevii au pregătit la cuptor un preparat culinar legat de tema activității (fursecuri);
 10. Elevii au organizat expoziția cu lucrările efectuate și s-au realizat fotografii care au fost expuse în școlile partenere SNAC.

Impactul activității:   

 • Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și și-au împărtășit experiențele personale. S-au familiarizat cu evenimentele care au avut loc de Florii și în Săptămâna Patimilor, și-au dezvoltat interesul pentru cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor de Sf. Paști (la români și la alte popoare). De asemenea, au avut ocazia să-și dezvolte abilităților practice de confecționare a unor obiecte cu semnificație pascală și de pregătire a unor specialități gastronomice.
 • Activitatea a urmărit creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vieții și activității Domnului nostru Iisus Hristos, dar și identificarea unor modalități de îmbunătățire a comportamentului în societate.

Să fim chibzuiți!

În perioada 11-14 aprilie 2022, la Liceul Tehnologic Special Pelendava, a fost derulat proiectul tematic de educație financiară intitulat Să fim chibzuiți!. Activitățile multidisciplinare s-au desfășurat în cadrul tuturor ariilor curriculare și tuturor disciplinelor, având ca scop ca scop acumularea de noi cunoştinţe și dezvoltarea unor noi abilități în domeniul educaţiei financiare.

Folosind interacțiunea și prezentări bazate pe imagini, pe noțiuni și concepte complexe prezentate într-un mod simplu, elevii au învățat ce înseamnă banii, cum au apărut banii, ce era trocul, cum se câștigă banii și de ce este important să fie responsabili cu banii, cum să economisească.  

Elevii au învățat care este diferența dintre nevoie și dorință, despre bancă și produsele bancare (ce este contul bancar, cardul, cum ajung banii pe card).

Impactul activităților a fost conștientizarea importanței identificării comportamentului financiar personal pentru a fi responsabili cu banii.

La activități au participat aproximativ 50 de elevi încadrați în clasele P-XI.


Ziua mondială a apei – “Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil!”

În data de 22.03.2022 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA s-a desfășurat activitatea extracurriculară interactivă cu titlul ZIUA MONDIALĂ A APEI – “Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil!”.

La activitate au participat 25 elevi de la clasele P-XI.

Activitatea a avut ca scop acumularea de noi cunoştinţe și dezvoltarea unor noi abilități în domeniul educaţiei durabile, care să producă schimbări de opinii şi atitudini de protecţie a mediului și pentru un stil de viață durabil.       

Impactul activității:   

Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și și-au împărtășit experiențele personale, dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul educaţiei durabile. De asemena, au înțeles importanța implicării personale și a unui stil de viață durabil, angajându-se să contribuie pozitiv, la nivel individual, la ,,viitorul” planetei.

Activitatea a urmărit creșterea gradului de conștientizare asupra importanței apei pentru viața pe Pământ, conștientizarea relevanţei unui stil de viață durabil în evoluţia economică, civică şi personală, integrarea informațiilor în cadrul ODD 6-Apă curată și sanitație, ODD 13-Acțiune climatică, ODD 15-Viața terestră.

Elevii s-au familiarizat cu termeni specifici domeniului apei (proprietățile apei, stările de agregare, apa subterană, circuitul apei în natură, utilizările apei).

Elevii au învățat să definească și să identifice cauzele poluării apei, să descrie inechitățile globale privind accesul la apă curată, să identifice modalități de economisire a apei.


Primăvara prin ochi de copil

Palatul Copiilor din Craiova, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, a organizat în perioada 01-08.03.2022, la Palatul Copiilor din Craiova, expoziţia „Caravana Mărţişorului”.

Cu acest prilej elevii Liceului Tehnologic Special „Pelendava” Craiova, îndrumaţi de cadrele didactice, au confecţionat mărţişoare cu tema „Primăvara prin ochi de copil”, care au fost prezentate la expoziţia cu vânzare. Sumele colectate au făcut obiectul unei donaţii către copiii internaţi la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Dolj.

Scopul proiectului a fost de dezvoltare a capacităţii de valorizare şi păstrare a tradiţiilor lăsate de înaintaşi referitoare la tradiţia mărţişorului, precum şi trezirea unor sentimente de toleranţă faţă de unele persoane cu probleme de sănătate.


Constantin Brâncuși – Aniversarea a 146 de ani de la nașterea artistului

În data de 16.02.2022 s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul CONSTANTIN BRÂNCUȘI-Aniversarea a 146 de ani de la nașterea artistului la Liceul Tehnologic Special “Pelendava” Craiova

La activitate au participat 20 elevi de la clasele CP-XI .

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • familiarizarea cu viața și opera lui Constantin Brâncuși
 • dezvoltarea abilităților plastice
 • dezvoltarea simțului estetic
 • dezvoltarea conștiinței apartenenței la poporul român și la valorile sale

Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu viața și opera lui Constantin Brâncuși, apoi a fost organizat atelierul de lucru Micii artiști, unde elevii au desenat opere ale marelui sculptor.

A fost organizat un concurs ad-hoc Cine știe câștigă, elevii fiind invitași să recunoască și să numească opere ale lui Constantin Brâncuși. La sfârșitul activității a fost organizată expoziția de desene – Pe urmele lui Brâncuși.


Ziua națională a lecturii

Marți, 15 februarie 2022, la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA s-a desfășurat activitatea ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII, la care au luat parte elevii claselor CP-XI. Activitatea a urmărit atingerea obiectivului: promovarea lecturii ca obicei cotidian.

Începând din acest an, România are o Zi națională a lecturii! Într-o țară în care sub 10% dintre cetățeni cumpără o carte pe an, rolul școlii devine esențial în a cultiva o activitate aparent desuetă, lectura, ca preocupare menită să ne salveze dintr-un univers superficial, un univers în care dăm click fără a decide. Lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, fie copii sau adulți. Motto-ul acestui an a fost Citim împreună!

Programul s-a modificat astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11:00 și la ora 14:00, învățătorul sau profesorul a organizat, la clasa unde a fost prezent, activități de lectură la care au participat toți elevii prezenți. În prealabil, personalul didactic a recomandat tuturor să împrumute de la biblioteca școlară/CDI o carte și, timp de 15 minute, să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității a fost de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text.

Elevii s-au familiarizat cu serviciile oferite de CDI/Biblioteca școlii. De asemenea, au fost de acord cu ideea constituirii în școală a unor cluburi de lectură, ateliere de scriere creativă și/sau ilustrare de carte, discuții și dezbateri pe teme literare, care vor putea aduce contribuții interesante la revista școlii.

Elevii au ajuns la concluzia că lectura construiește legături profunde și statornice în mințile tuturor, iar cititul ne oferă o stare de calm, stimulând concentrarea și răbdarea.


Sănătatea, bunul cel mai de preț. Fii erou: Salvează de AVC!

În cadrul Campaniei internaționale inovatoare pentru sănătate „EROII FAST”(,,FASTHEROES”), la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova s-a desfășurat în data de 01.02.2022  activitatea extracurriculară cu titlul Sănătatea, bunul cel mai de preț. Fii erou: Salvează de AVC!.

La activitate au participat 30 elevi de la clasele CP-XI.

Activitatea a urmărit recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral (AVC) și conștientizarea pericolului pe care îl reprezintă un AVC, înțelegerea importanței implicării personale pentru salvarea unei vieți, a apelării numărului de urgență 112 și a reacției rapide pentru salvarea unei persoane cu AVC.

Au fost prezentate de pe platformă (https://ro-ro.fastheroes.com/ ) informațiile despre atacul cerebral vascular (AVC): definire, cauze, cum se formează cheagurile de sânge, ce poți face pentru a preveni AVC etc.

Elevii au fost invitați să joace o serie de jocuri interactive pe platforma proiectului: Joc de memorie, Crește-și puterile, Sparge bilele!, Ambulanța în misiune.

Elevii și-au crescut gradului de conștientizare a simptomelor accidentului vascular cerebral și vor ști cum să reacționeze în situația în care un senior din preajma lor s-ar confrunta cu un accident vascular cerebral.

Campania Fastheroes a fost dezvoltată inițial în Grecia, de către Departamentul de Educație și Politici Sociale al Universității Macedonia, cu susținerea și sub îndrumarea organizației internaționale Angels Initiative. Până acum a fost implementată și este în derulare în Grecia, Canada, Africa de Sud, Germania, Ucraina, Brazilia și Singapore, urmând a fi implementată și în alte state.


Să învățăm pentru un viitor mai bun!

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția Mediatecă și American Corner Craiova, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special „Pelendava” Craiova,  organizează, în perioada 2 februarie – 30 martie, cursuri gratuite de limba engleză.

Cursurile, care se adresează persoanelor private de libertate, au ca obiectiv deprinderea cunoștințelor de limba engleză și facilitarea incluziunii sociale. Întâlnirile vor avea loc în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 14.00, pe platforma online Zoom.           

Coordonatorii proiectului vor fi: director prof. Tașcu Stavre Minodora, prof. Popa Ionuț Virgil și un bibliotecar coordonator American Corner Craiova.

La finalul programului, cursanții vor putea înțelege informații de bază, îndrumări simple, cuvinte și expresii uzuale din vocabularul limbii engleze.


Să cinstim istoria patriei! –  Ziua Unirii

În data de 20.01.2022 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA. s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul „Să cinstim istoria patriei!” –  Ziua Unirii.

            La activitate au participat 30 elevi de la clasele CP-XI.

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

 • Cunoaşterea semnificaţiei zilei de 24 Ianuarie 1859
 • Consecinţele actelor istorice înfăptuite atunci, asupra poporului român.
 • Pregătirea elevilor ca buni cetăţeni într-o lume mai bună
 • Permanentizarea legăturilor dintre partenerii actului educaţional (cadre didactice-elevi)

         Elevii au urmărit o prezentare PPT Mica Unire, Unirea Principatelor Romane! (prezentarea evenimentelor istorice care au dus la Unirea de la 24 Ianuarie 1859), apoi au realizat creaţii plastice inspirate de evenimentele şi imaginile prezentate. Lucrările elevilor au fost expuse în școală sub titlul Așa a fost la Unire !

 • Elevii au audiat Hora Unirii și apoi au jucat Hora Unirii.

            Elevii au reținut importanţa istorică a zilei de 24 IANUARIE, au învățat cântecul şi dansul popular “HORA UNIRII”, şi-au folosit creativitatea prin transpunerea în desen, pictură, colaje a marelui eveniment și au participat cu interes la activităţile propuse.


Eminescu, veşnic tânăr

În data de 14.01.2022 la Liceul Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova s-a desfășurat activitatea extracurriculară cu titlul „Eminescu, veşnic tânăr”.

La activitate au participat 25 de elevi de la clasele CP-XI .

Activitatea a urmărit atingerea următoarelor obiective:

– informarea elevilor despre viața și activitatea poetului Mihai Eminescu, pentru a promova în rândul lor valorile naţionale;

– să cunoască semnificaţia zilei de 15 Ianuarie;

– să-și formeze interesul pentru lectură;

– să prezinte aspecte din viața si activitatea lui Mihai Eminescu;

– să memoreze (recite) poezii eminesciene;

– să participe afectiv la activităţi în echipă.

         Elevilor le-a fost prezentat un PPT cu informații despre viața și activitatea poetului Mihai Eminescu, apoi au audiat poezii recitate de actori români însoțite de imagini sugestive.

Elevii au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu: Somnoroase păsărele, Luceafărul, Ce te legeni?, Lacul.             Impactul activității a constat înconsolidarea cunoștințelor referitoare la Mihai Eminescu și dezvoltarea gustului pentru lectură și poezia cultă.


Crăciunul-sărbătoarea bucuriei

Proiectul Crăciunul-sărbătoarea bucuriei, care s-a derulat în perioada 13-23 decembrie 2021, a fost conceput în vederea cunoaşterii semnificaţiei religioase a Crăciunului şi modului în care poporul român îl sărbătoreşte, a descrierii datinilor şi obiceiurilor  legate de sărbătorirea Crăciunului: colindatul,  împodobirea bradului, sosirea lui Moş Crăciun, steaua etc., cunoaşterii semnificaţiei bradului şi a împodobirii acestuia, confecționării de felicitări și podoabe de Crăciun.

La serbarea susținută în data de 20 decembrie 2021 au participat 45 de elevi din clasele P-XI. Elevii au interpretat colinde şi cântece specifice sărbătorilor de iarnă și au recitat poezii dedicate iernii și sărbătorilor de iarnă.

            Elevii Liceului Tehnologic Special Pelendava s-au implicat în desfășurarea momentelor artistive, dezvoltându-și capacitatatea de cooperare, consolidându-și propriile valori și pe cele ale grupului din care fac parte. De asemenea, au fost promovate și stimulate capacitățile creatoare și artistice prin interpretarea cântecelor, colindelor și a prin recitarea poeziilor.


Cea mai mare lecție de voluntariat – ,,Și eu pot fi Moș Crăciun!”

În data de 15.12.2021 la LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ”PELENDAVA” CRAIOVA, s-a desfășurat activitatea ,,Și eu pot fi Moș Crăciun!”, la care au participat profesori și elevi voluntari SNAC (Strategia Națională de Acțiune Comunitară),  care au realizat brăduți ornamentali, cu ocazia serbărilor școlare care marchează sosirea sărbătorilor de iarnă și a vacanței școlare.

Prin această activitate, s-a urmărit încurajarea implicării elevilor în acţiuni de voluntariat, precum și formarea unui comportament prosocial prin dezvoltarea unor trăsături de caracter precum toleranța, cooperarea, înțelegerea, altruismul etc. La activitate au participat 20 elevi de la clasele P-XI.      

Prin această activitate, s-a urmărit implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat, precum și formarea unui comportament prosocial prin dezvoltarea unor trăsături de caracter precum toleranța, cooperarea, înțelegerea, altruismul etc. După o scurtă introducere, în care elevilor li s-a vorbit despre voluntariat și necesitatea acestei acțiuni în societate, elevii de la LTSP au urmărit videoclipul cu tutorialul pentru realizarea brăduților ornamentali din coli colorate. Sub îndrumarea profesorilor voluntari, elevii au realizat în echipă brăduții. Cu lucrările elevilor a fost organizată o expoziție în unitatea școlară.

La finalul activității, elevilor le-au fost distribuite cadouri donate de elevii și profesorii voluntari parteneri de la LT Tudor Arghezi, cu ocazia desfășurării activității Zâmbet pe chip de copil (15.12.2021).

            Elevii s-au implicat în desfășurarea activității, dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul abilităților practice și al solidarității sociale. De asemenea, au înțeles importanța responsabilității civice, angajându-se să contribuie pozitiv, la nivel individual, la dezvoltarea societății și a comunității în care trăiesc.


 

În data de 6 decembrie 2021 La Liceul Tehnologic Special Pelendava  s-a desfășurat cu elevii claselor gimnaziale activitatea Sfinți și sărbători. Sfântul Ierarh Nicolae, în cadrul parteneriatului cu Fundația Cuvântul care Zidește.

După prezentarea vieții și activității Sfântului Ierarh Nicolae, elevii au participat la jocuri interactive pe platforma e-religie și au realizat lucrări practice (Cizmulița lui Moș Nicolae).

 


În data de 22.11.2021, la Liceul Tehnologic Special Pelendava (în incinta Centrului de Detenție Craiova), s-a desfășurat  activitatea extracurriculară interactivă outdoor/indoor intitulată Biblioteca vie: Cum am salvat planeta? (profesori organizatori Cîrlugea Daiana, Traistă Vasilică, Tașcu Minodora, Cîrlugea Marius).

Activitatea a fost derulată în cadrul Săptămânii Educației Permanente – Festivalul Șanselor Tale, ediția a XXII-a,  eveniment organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova și ISJ Dolj, sub egida Primăriei Municipiului Craiova și Consiliului Local Municipal.

Activitatea, la care au participat 15 elevi din  clasele P-XI,  a avut ca scop acumularea de noi cunoştinţe și dezvoltarea de abilități în domeniul educaţiei durabile.

Prima parte a activității, intitulată Copiii iau cuvântul, s-a desfășurat în grădina școlii, outdoor, unde elevii au avut ocazia să-și împărtășească experiențele personale (biblioteca vie), trucuri, pentru o viață responsabilă și stil de viață durabil.

A doua parte a activității,  Decolează cu propriile tale idei, s-a desfășurat în sala de clasă, indoor. Au fost distribuite avioane de hârtie, iar elevii au fost rugați să scrie o idee pe un avion despre consumul responsabil  și să lanseze avioanele. Când au prins un avion, au citit mesajul scris pe el, au adăugat pe aripile acestuia conținut propriu, idei, cuvinte, apoi au lansat avionul din nou.  După câteva lansări, a fost solicitat fiecărui participant să citească cu voce tare ce este scris pe avionul pe care îl avea.

A fost creată o listă de potenţiale subiecte la care elevii pot conlucra: Cum reducem risipa de plastic în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de apă în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de hârtie în viața noastră de zi cu zi? Cum reducem risipa de hrană în viața noastră de zi cu zi? Cum salvăm energie în viața noastră de zi cu zi?

            Elevii s-au implicat în desfășurarea activității și au împărtășit experiențele personale, dobândind noi cunoştinţe și dezvoltându-și noi abilități în domeniul educaţiei durabile. De asemena, au înțeles importanța implicării personale și a unui stil de viață durabil, angajându-se să contribuie pozitiv, la nivel individual, la ,,viitorul” planetei.


Calendarul activitatilor educative la nivelul scolii a cuprins activitati (dezbateri, mese rotunde, prezentari PPT, vizite, concursuri etc.), desfasurate 100%, având parteneri traditionali ai scolii (SEAP al PMT) sau alti parteneri (LTSB, fundatii, asociatii, institutii de cultura). In desfasurarea activitatilor extracurriculare si extrascolare s-au implicat majoritatea cadrelor didactice din scoala (93%).

Dintre activitati:

 • ,,Nu uita! Aceasta este viața ta’’ (activitate desfășurată cu Liceul Teoretic Amărăștii de Jos
 • 1 Decembrie
 • ,,O fabrica, o meserie, o sansa pentru viitor’’ (nr.439/10.04.2017)
 • ,,Ce pot face doua mâini dibace’’(nr.271/03.03.2017)
 • ,,Dragobetele sărută fetele’’- 24 februarie (nr.221/23.02.2017)

Literacy and numeracy in prison

Saptamana prevenirii traficului de persoane

expozitii cu lucrari de iarna realizate in cadrul atelierelor de creatie

Sub semnul lui Eminescu/In amintirea lui Eminescu

Expozitia Martisoarelor

Au fost propuse spre avizare si aprobate in CAEN/CAER 2 concursuri nationale: ACVILA si Dincolo de imaginatie este sufletul tau…

s-au desfasurat 2 cercuri pedagogice semestriale impreuna cu LTSB, SPS fiind organizatoarea cercului pedagogic din sem. II.

La SPS Craiova au fost organizate 3 cercuri cu elevii: pictura, pirogravura, modelaj. La aceste cercuri au  participat in mod constant 50 elevi-aprox. 25% (sem. I-28 elevi, sem. II-22 elevi). Lucrarile realizate in cadrul acestor cercuri au fost expuse in incinta scolii (cabinete, culoare), cu ocazia sarbatorilor de iarna, 1 Martie, 8 Martie, Paste, si au participat la următoarele expozitii:

Expozitia Martisoarelor-Muzeul Olteniei

A fost editata revista scolii Nuferi, iar elevii au fost indrumati de cadre didactice din scoala de diferite specializari.

 1,808 total views,  2 views today