Anunțuri

Conditii specifice 2019

Anunț – Cerere oferte

INVITATIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE LTSPCRAIOVA 2

Conditii specifice 2018

ANUNȚ

 

Va informam ca in baza art. 38 din  Protocolul de colaborare nr. 1178/03.09.2018, încheiat între Centrul de Detenție Craiova, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj si Liceul Tehnologic Special Pelendava Craiova,  cadrele didactice care doresc sa ocupe un post vacant/rezervat de la Liceul Tehnologic Special Pelendava Craiova solicita inaintea numirii pe post eliberarea avizului Centrului de Detenție Craiova pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şcolară a persoanelor private de libertate aflate în custodia Centrului de Detenție Craiova.

Pentru obtinerea avizului, cererea se inaintează Liceul Tehnologic Special Pelendava Craiova insotită de un dosar al candidatului care trebuie sa contina urmatoarele documente:

cerere solicitare aviz către CD Craiova,

copie buletin/carte de identitate,

curiculum vitae,

caracterizare de la ultimul loc de munca

cazier judiciar,

copie după rezultatul testării psihologice din anul anterior

copie atestat educatie specială.

 

Program relații cu publicul: L-V, 12.00-14.00

200 total views, 2 views today