Instrumente de monitorizare

LISTA PROCEDURILOR CEAC

NR.

CRT.

DENUMIREA PROCEDURII COD PROCEDURĂ NR. INREG. APROBAT C.A.
IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA INSTITUŢIONALĂ-rev PO-IPEI 2325/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

OBSERVAREA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII- rev PO-SAM-04 2326/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

ACCES LA DATELE PERSONALE PO-ADP 2327/27.10.2010 01.11.2010
SELECŢIA MEMBRILOR CEAC- rev PO-SMCEAC 2328/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

METODOLOGIA DE LUCRU A CEAC- rev PO-MLCEAC 2323/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

ELABORAREA DOCUMENTELOR SMC- rev PO-EDSMC 2329/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

ÎNTOCMIREA ORARULUI- rev PO-ÎO 2330/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

APLICAREA TESTĂRILOR INIŢIALE, DE PROGRES/TEZE, FINALE ŞI INTERPRETAREA ACESTORA-revizuirea 1 PO-ATIIA 2331/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

AUTOEVALUAREA INSTITUŢIONALĂ- rev PO-AI 29/29.08.2013 01.11.2010

09.09.2013

URMĂRIREA TRASEULUI PROFESIONAL PO-UTP 2333/27.10.2010 01.11.2010

 

ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLS. A IX-A-rev PO-IE9 2334/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

MONITORIZAREA EXTERNĂ- rev PO-ME 2335/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE PO-EAE 2336/27.10.2010 01.11.2010

 

ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENŢĂ PO-ASMU 2337/27.10.2010 01.11.2010

 

ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ PO-ÎC 2338/27.10.2010 01.11.2010

 

ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR (PSI) PO – APSI 2339/27.10.2010 01.11.2010

 

GESTIONAREA RISCURILOR PENTRU ACTIVITATEA DE SECRETARIAT PO-GRAS 2340/27.10.2010 01.11.2010

02.10.2015

COMPLETAREA REGISTRULUI MATRICOL PO-CRE 2341/27.10.2010 01.11.2010

 

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII- rev PO-OCC 1025/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

COMPLETAREA REGISTRULUI JURNAL-CONTABILITATE- rev PO-CRJ-C 1026/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

ARHIVAREA DOCUMENTELOR PO-AD 1027/21.11.2011

377/28.03.2017

17.10.2011

27.02.2017

EVIDENŢA ÎNTOCMIRII ŞI UTILIZĂRII FORMULARELOR INTERNE-CONTABILITATE- rev PO-EÎUFI-C 1028/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET- rev PO-FCSEPB 1029/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

ÎNTOCMIREA STATELOR DE PLATĂ A SALARIILOR-rev PO-ÎSPAS 1030/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

PLANIFICAREA ŞI EVIDENŢA CONCEDIILOR DE  ODIHNĂ PO-PEVCO 1031/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

ELABORAREA ŞI FUNDAMENTAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE- rev PO-EFPLS 1032/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

COMUNICAREA FORMALĂ INTERNĂ CU PERSONALUL PROPRIU SI ELEVII PO-CFIPP 1023/21.11.2011 17.10.2011

 

ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAŢIONALE- rev PO-EPO 1024/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

OBSERVAREA PREDARII SI INVATARII (INTERASISTENTE)-rev PO-OPII 2326/27.10.2010 17.10.2011

02.10.2015

GESTIONAREA MATERIALELOR ŞI OBIECTELOR DE INVENTAR- rev PO-GMOI 1033/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

ÎNTOCMIREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE- rev PO-IPAAP 1034/21.11.2011 17.10.2011

02.10.2015

ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ PO-AFC 1038/22.11.2011 17.10.2011

 

CONTROLUL FINANCIAR-PREVENTIV PO-CFP 1037/22.11.2011 17.10.2011

 

APLICAREA TESTĂRILOR PO-ATIPTFIA 2331/27.10.2010 01.11.2010
CADRE DIDACTICE NOI PO-CDNVU 1022/21.11.2011 17.10.2011
FRECVENŢA ELEVILOR PO-FE 1021/21.11.2011 17.10.2011
EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR- rev PO-EPDDA 1119/01.10.2012 18.10.2012

02.10.2015

EVALUAREA SISTEMATICĂ A SATISFACŢIEI PERSONALULUI PO-ESSP 27/29.08.2013

27/29.08.2013

18.10.2012

09.09.2013

IEŞIRI ÎN COMUNITATE CU ELEVII-rev PO-ICE 1121/01.10.2012 18.10.2012

02.10.2015

RECRUTARE PERSONAL- rev PO-RP 1335/07.11.2012 02.10.2015
COMPLETARE ŞI TRANSMITERE REVISAL PO-CTR 1336/07.11.2012

371/28.03.2017

05.12.2012

 

ÎNTOCMIRE STATE DE SALARII EDUSAL PO-SSEDUSAL 1337/07.11.2012

378/28.03.2017

05.12.2012

27.02.2017

EVIDENŢA PREZENŢEI, ÎNVOIRILOR ŞI CONCEDIILOR PO-EPIC 1338/07.11.2012

375/28.03.2017

05.12.2012
CERCETAREA DISCIPLINARA PREALABILA A PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR, PRECUM SI A PERSONALULUI DE CONDUCERE

 

PO-CRDP 1165/25.09.2013 15.10.2013
ORGANIZAREA EXAMENULUI PRIVIND PROMOVAREA IN GRADE/TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

PO-OEPRGP 375/17.03.2014 17.03.2014
EVIDENTA DOSARELOR PROFESIONALE PO-EDP 861/27.06.2014 27.06.2014
INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST PO-IAFP 1406/02.11.2014 12.11.2014
ELABORAREA DECIZIILOR PO-ED 871/01.07.2014 26.08.2014
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA PO-SSM 1408/12.11.2014 12.11.2014
ORGANIZAREA ACTIVITATII COMPARTIMENTELOR/COMISIILOR PO-OAC 887/03.07.2014 26.08.2014
PROGRAMUL ,,ŞCOALA ALTFEL-SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” PO-SC 1404/12.11.2014 12.11.2014
IDENTIFICAREA ŞI COMBATEREA

VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

PO-ICV 1409/12.11.2014 12.11.2014
EVALUARILE NATIONALE PO-EN 1407/12.11.2014 12.11.2014
VALIDARE, APROBARE CDS/CDL PO-CDS 30/29.08.2013 09.09.2013
COLECTARE FEED-BACK PO/CF 29/29.08.2013 09.09.2013
SCIM PO-SCIM 1239/03.10.2014 12.11.2014
MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIRE, IMBUNATATIRE PO-MERI 26/29.08.2013 09.09.2013
PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA ROF/ROI PO-ER/ER 1410/12.11.2014 12.11.2014
 ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC PO-AIIP 1411/12.11.2014 12.11.2014
SELECTAREA PARTICIPANTILOR LA PROIECTELE K1 PO-K1 15/06.01.2015 14.01.2015
DESFASURAREA ACHIZITIILOR PRIN CUMPARARE DIRECTA PO-AD 796/19.05.2015 02.10.2015
ACHIZITIA PRODUSELOR SI SERVICIILOR PRIN ACHIZITIE DIRECTA: VE<30.000 EURO FARA TVA/COD CPV 30213300-8/AN2014 PO-AD30 850/27.06.2014 27.06.2014
ANALIZA SWOT PO-SWOT 1321/08.10.2015 02.10.2015
ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE PO-ACO 1322/08.10.2015 02.10.2015
PROMOVAREA IMAGINII SCOLII PO-IMAG 1321/08.10.2015 02.10.2015
ALEGEREA REPREZENTANTULUI ELEVILOR IN CA PO-ARECA 1246/18.10.2015 02.10.2015
REVIZUIREA PDI SI A OFERTEI EDUCATIONALE PO-REVPDIOE 1470/25.11.2015  
IDENTIFICAREA SI INCLUZIUNEA ELEVILOR IN SITUATII DE RISC PO-IIESR 1461/20.11.2015  
INSERTIA PROFESIONALA PENTRU CADRELE DIDACTICE NOI PO-ICDN 1462/20.11.2015  
ACCESUL IN UNITATE PO- AU 1462/20.11.2015  
FORMAREA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI ANGAJAT PO-FPPA 1471/25.11.2015  
ELABORAREA SI PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE PO-ELBPOE 1472/25.11.2015  
CONTROLUL DOCUMENTELOR SCOLARE PO-CDOCSC 1473/25.11.2015  
INCARCAREA DATELOR IN PLATFORMA INFORMATICA A ARACIP PO-PARACIP 1474/25.11.2015  
PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI PO-PCV 1475/25.11.2015  
CONSILIEREA SI ORIENTAREA SCOLARA A ELEVILOR PO-COSE 1476/25.11.2015  
ELABORAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA DOCUMENTELOR PROIECTIVE PO-EMEDP 1477/25.11.2015  
INVOIREA PERSONALULUI DIDACTIC DE LA ACTIVITATILE DIDACTICE PO-IPDA 202/25.02.2016  
ISPCO PO-ISPCO 42/20.01.2017  
ALOP PO- ALOP 18/12.01.2017  
PROCEDURA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE PO – CDFC 299/13.03.2017 27.02.2017
ELABORAREA SI GESTIONAREA FISELOR DE POST PO EGFP 374/28.03.2017 27.02.2017
COMUNICAREA, CIRCULATIA INFORMATIEI, CIRCUITUL DOCUMENTELOR PO – CCICD 376/28.03.2017 27.02.2017
APROVIZIONAREA SI RECEPTIONAREA BUNURILOR MATERIALE PO-APRECBM 293/10.03.2017 27.02.2017
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI PO-IP 294/10.03.2017 27.02.2017

340 total views, 1 views today