Instrumente de monitorizare

LISTA PROCEDURILOR 

LTSP – PROCEDURI SCIM SI CEAC

GRAFIC MONITORIZARE

NR.

 

CRT.

DENUMIREA PROCEDURII COD PROCEDURĂ NR. INREG. APROBAT C.A.
 1.  
IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN EDUCAŢIA INSTITUŢIONALĂ-rev PO-IPEI 2325/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
OBSERVAREA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII- rev PO-SAM-04 2326/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
ACCES LA DATELE PERSONALE PO-ADP 2327/27.10.2010 01.11.2010
 1.  
SELECŢIA MEMBRILOR CEAC- rev PO-SMCEAC 2328/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
METODOLOGIA DE LUCRU A CEAC- rev PO-MLCEAC 2323/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
ELABORAREA DOCUMENTELOR SMC- rev PO-EDSMC 2329/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
ÎNTOCMIREA ORARULUI- rev PO-ÎO 2330/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
APLICAREA TESTĂRILOR INIŢIALE, DE PROGRES/TEZE, FINALE ŞI INTERPRETAREA ACESTORA-revizuirea 1 PO-ATIIA 2331/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
AUTOEVALUAREA INSTITUŢIONALĂ- rev PO-AI 29/29.08.2013 01.11.2010

 

09.09.2013

 1.  
URMĂRIREA TRASEULUI PROFESIONAL PO-UTP 2333/27.10.2010 01.11.2010

 

 

 1.  
ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN CLS. A IX-A-rev PO-IE9 2334/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
MONITORIZAREA EXTERNĂ- rev PO-ME 2335/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE PO-EAE 2336/27.10.2010 01.11.2010

 

 

 1.  
ASIGURAREA SERVICIILOR MEDICALE DE URGENŢĂ PO-ASMU 2337/27.10.2010 01.11.2010

 

 

 1.  
ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ PO-ÎC 2338/27.10.2010 01.11.2010

 

 

 1.  
ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR (PSI) PO – APSI 2339/27.10.2010 01.11.2010

 

 

 1.  
GESTIONAREA RISCURILOR PENTRU ACTIVITATEA DE SECRETARIAT PO-GRAS 2340/27.10.2010 01.11.2010

 

02.10.2015

 1.  
COMPLETAREA REGISTRULUI MATRICOL PO-CRE 2341/27.10.2010 01.11.2010

 

 

 1.  
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII- rev PO-OCC 1025/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
COMPLETAREA REGISTRULUI JURNAL-CONTABILITATE- rev PO-CRJ-C 1026/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ARHIVAREA DOCUMENTELOR PO-AD 1027/21.11.2011

 

377/28.03.2017

17.10.2011

 

27.02.2017

 1.  
EVIDENŢA ÎNTOCMIRII ŞI UTILIZĂRII FORMULARELOR INTERNE-CONTABILITATE- rev PO-EÎUFI-C 1028/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET- rev PO-FCSEPB 1029/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ÎNTOCMIREA STATELOR DE PLATĂ A SALARIILOR-rev PO-ÎSPAS 1030/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
PLANIFICAREA ŞI EVIDENŢA CONCEDIILOR DE  ODIHNĂ PO-PEVCO 1031/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ELABORAREA ŞI FUNDAMENTAREA PLANULUI DE ŞCOLARIZARE- rev PO-EFPLS 1032/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
COMUNICAREA FORMALĂ INTERNĂ CU PERSONALUL PROPRIU SI ELEVII PO-CFIPP 1023/21.11.2011 17.10.2011

 

 

 1.  
ELABORAREA PROCEDURILOR OPERAŢIONALE- rev PO-EPO 1024/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
OBSERVAREA PREDARII SI INVATARII (INTERASISTENTE)-rev PO-OPII 2326/27.10.2010 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
GESTIONAREA MATERIALELOR ŞI OBIECTELOR DE INVENTAR- rev PO-GMOI 1033/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ÎNTOCMIREA PLANULUI ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE- rev PO-IPAAP 1034/21.11.2011 17.10.2011

 

02.10.2015

 1.  
ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ PO-AFC 1038/22.11.2011 17.10.2011

 

 

 1.  
CONTROLUL FINANCIAR-PREVENTIV PO-CFP 1037/22.11.2011 17.10.2011

 

 

 1.  
APLICAREA TESTĂRILOR PO-ATIPTFIA 2331/27.10.2010 01.11.2010
 1.  
CADRE DIDACTICE NOI PO-CDNVU 1022/21.11.2011 17.10.2011
 1.  
FRECVENŢA ELEVILOR PO-FE 1021/21.11.2011 17.10.2011
 1.  
EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR- rev PO-EPDDA 1119/01.10.2012 18.10.2012

 

02.10.2015

 1.  
EVALUAREA SISTEMATICĂ A SATISFACŢIEI PERSONALULUI PO-ESSP 27/29.08.2013

 

27/29.08.2013

18.10.2012

 

09.09.2013

 1.  
IEŞIRI ÎN COMUNITATE CU ELEVII-rev PO-ICE 1121/01.10.2012 18.10.2012

 

02.10.2015

 1.  
RECRUTARE PERSONAL- rev PO-RP 1335/07.11.2012 02.10.2015
 1.  
COMPLETARE ŞI TRANSMITERE REVISAL PO-CTR 1336/07.11.2012

 

371/28.03.2017

05.12.2012

 

 

 1.  
ÎNTOCMIRE STATE DE SALARII EDUSAL PO-SSEDUSAL 1337/07.11.2012

 

378/28.03.2017

05.12.2012

 

27.02.2017

 1.  
EVIDENŢA PREZENŢEI, ÎNVOIRILOR ŞI CONCEDIILOR PO-EPIC 1338/07.11.2012

 

375/28.03.2017

05.12.2012
 1.  
CERCETAREA DISCIPLINARA PREALABILA A PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR, PRECUM SI A PERSONALULUI DE CONDUCERE

 

 

PO-CRDP 1165/25.09.2013 15.10.2013
 1.  
ORGANIZAREA EXAMENULUI PRIVIND PROMOVAREA IN GRADE/TREPTE PROFESIONALE SUPERIOARE

 

 

PO-OEPRGP 375/17.03.2014 17.03.2014
 1.  
EVIDENTA DOSARELOR PROFESIONALE PO-EDP 861/27.06.2014 27.06.2014
 1.  
INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST PO-IAFP 1406/02.11.2014 12.11.2014
 1.  
ELABORAREA DECIZIILOR PO-ED 871/01.07.2014 26.08.2014
 1.  
SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA PO-SSM 1408/12.11.2014 12.11.2014
 1.  
ORGANIZAREA ACTIVITATII COMPARTIMENTELOR/COMISIILOR PO-OAC 887/03.07.2014 26.08.2014
 1.  
PROGRAMUL ,,ŞCOALA ALTFEL-SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” PO-SC 1404/12.11.2014 12.11.2014
 1.  
IDENTIFICAREA ŞI COMBATEREA

 

VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

PO-ICV 1409/12.11.2014 12.11.2014
 1.  
EVALUARILE NATIONALE PO-EN 1407/12.11.2014 12.11.2014
 1.  
VALIDARE, APROBARE CDS/CDL PO-CDS 30/29.08.2013 09.09.2013
 1.  
COLECTARE FEED-BACK PO/CF 29/29.08.2013 09.09.2013
 1.  
SCIM PO-SCIM 1239/03.10.2014 12.11.2014
 1.  
MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIRE, IMBUNATATIRE PO-MERI 26/29.08.2013 09.09.2013
 1.  
PROCEDURA PRIVIND ELABORAREA ROF/ROI PO-ER/ER 1410/12.11.2014 12.11.2014
 1.  
 ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC PO-AIIP 1411/12.11.2014 12.11.2014
 1.  
SELECTAREA PARTICIPANTILOR LA PROIECTELE K1 PO-K1 15/06.01.2015 14.01.2015
 1.  
DESFASURAREA ACHIZITIILOR PRIN CUMPARARE DIRECTA PO-AD 796/19.05.2015 02.10.2015
 1.  
ACHIZITIA PRODUSELOR SI SERVICIILOR PRIN ACHIZITIE DIRECTA: VE<30.000 EURO FARA TVA/COD CPV 30213300-8/AN2014 PO-AD30 850/27.06.2014 27.06.2014
 1.  
ANALIZA SWOT PO-SWOT 1321/08.10.2015 02.10.2015
 1.  
ANALIZA CULTURII ORGANIZATIONALE PO-ACO 1322/08.10.2015 02.10.2015
 1.  
PROMOVAREA IMAGINII SCOLII PO-IMAG 1321/08.10.2015 02.10.2015
 1.  
ALEGEREA REPREZENTANTULUI ELEVILOR IN CA PO-ARECA 1246/18.10.2015 02.10.2015
 1.  
REVIZUIREA PDI SI A OFERTEI EDUCATIONALE PO-REVPDIOE 1470/25.11.2015  
 1.  
IDENTIFICAREA SI INCLUZIUNEA ELEVILOR IN SITUATII DE RISC PO-IIESR 1461/20.11.2015  
 1.  
INSERTIA PROFESIONALA PENTRU CADRELE DIDACTICE NOI PO-ICDN 1462/20.11.2015  
 1.  
ACCESUL IN UNITATE PO- AU 1462/20.11.2015  
 1.  
FORMAREA SI PERFECTIONAREA PERSONALULUI ANGAJAT PO-FPPA 1471/25.11.2015  
 1.  
ELABORAREA SI PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE PO-ELBPOE 1472/25.11.2015  
 1.  
CONTROLUL DOCUMENTELOR SCOLARE PO-CDOCSC 1473/25.11.2015  
 1.  
INCARCAREA DATELOR IN PLATFORMA INFORMATICA A ARACIP PO-PARACIP 1474/25.11.2015  
 1.  
PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI PO-PCV 1475/25.11.2015  
 1.  
CONSILIEREA SI ORIENTAREA SCOLARA A ELEVILOR PO-COSE 1476/25.11.2015  
 1.  
ELABORAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA DOCUMENTELOR PROIECTIVE PO-EMEDP 1477/25.11.2015  
 1.  
INVOIREA PERSONALULUI DIDACTIC DE LA ACTIVITATILE DIDACTICE PO-IPDA 202/25.02.2016  
 1.  
ISPCO PO-ISPCO 42/20.01.2017  
 1.  
ALOP PO- ALOP 18/12.01.2017  
 1.  
PROCEDURA PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR FINANCIAR CONTABILE PO – CDFC 299/13.03.2017 27.02.2017
 1.  
ELABORAREA SI GESTIONAREA FISELOR DE POST PO EGFP 374/28.03.2017 27.02.2017
 1.  
COMUNICAREA, CIRCULATIA INFORMATIEI, CIRCUITUL DOCUMENTELOR PO – CCICD 376/28.03.2017 27.02.2017
 1.  
APROVIZIONAREA SI RECEPTIONAREA BUNURILOR MATERIALE PO-APRECBM 293/10.03.2017 27.02.2017
 1.  
INVENTARIEREA PATRIMONIULUI PO-IP 294/10.03.2017 27.02.2017

Loading