Proiecte și activități școlare

  LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PELENDAVA CRAIOVA este o unitate de invatamant special, aflata in incinta Centrului de Detenție Craiova, instituție care asigură scolarizeaza persoanelor private de libertate.

Activitatea Școlii este finatata de catre Consiliul Judetean Dolj.

Şcoala conform protocolului de colaborare incheiat între Ministerul Justiției și Ministerul Educației Naționale, beneficiaza de spatii de scolarizare puse la dispozitie de catre Centrul de Detenție Craiova.

Şcoala  cu sprijinul Consiliului Județean Dolj s-a implicat în proiecte de susținere și dezvoltare instituțională și în parteneriate educaționale în vederea:

  • diversificării ofertei educaţionale prin promovarea activităţilor curriculare şi extracurriculare menite să dezvolte respectul pentru educaţie şi formare, valori culturale şi morale, încurajarea spiritului civic şi antreprenorial,
  • modernizării bazei materiale a şcolii şi dezvoltării resursei umane pentru implementarea unui act educaţional de calitate,
  • promovarea imaginii instituției şi creşterea prestigiului şcolii astfel încat să fie limitate consecintele negative ale izolarii minorilor si tinerilor de comunitate si incurajarea tuturor celor care doresc sa-si schimbe comportamentul anti social, prin conferirea de utilitate timpului petrecut in detentie, prin identificarea si stimularea potentialului pozitiv si constientizarea noilor posibilitati de care pot beneficia în vederea reintegrării în societate.

Foarte buna colaborare intre unitatea de invatamant si reprezentantii Consiliului Județean Dolj s-a manifestat prin participarea la toate evenimentele  organizate de scoala, la sedintele Consiliului de Administratie si sprijin pentru scoala cu toate resursele solicitate pentru educatia elevilor și implicarea acestora in activitati curriculare și  extracurriculare eficiente, activitati de voluntariat, cursuri de formare, proiecte educative.

Astfel, in conformitate cu prevederile bugetare pe anul 2016, Consiliul Județean Dolj a alocat Școlii  suma de 17 mii lei pentru achizitionarea de mobilier si vitrine pentru expunerea materialelor didactice si dotarea cu catedre si banci pentru cabinetele specializate din incinta scolii in conformitate cu normativele minime de dotare stabilite de prevederile legale, iar in trimestrul IV al  anului 2016 a fost achizitionat un sistem de sonorizare in valoare de 24428,40 lei, realizandu-se astfel obiectivele stabilite de implementare la nivelul scolii a unui post de radio scolar si a unui cabinet multimedia.

Conform solicitarilor, in bugetul scolii pentru anul 2017  Consiliul Judetean Dolj a alocat suma de 105 mii lei pentru asigurarea necesarului de  materiale didactice, mijloace de invatamant si auxiliare adecvate procesului educativ pe discipline scolare in conformitate cu nivelurile existente in oferta educationala (primar, gimnazial, liceu tehnologic) si suma de 15 mii lei pentru achizitionarea de obiecte de inventar, iar la capitolul  Cheltuieli de investitii suma de 60 mii lei pentru achizitionarea unui sistem modular si aparatura de specialitate pentru amenajarea unui cabinet de psihoterapie si consiliere.

Activități promovate de școală și susținute cu sprijinul Consiliului Județean Dolj care au contribuit la creșterea prestigiului instituției si îmbunătățirea imaginii acesteia:

Nr. crt. Denumire activitate Tip activitate Obiective Beneficiari Perioada Locație Resurse
1. ,,Ziua Europeana a Limbilor-ZEL” Moment literar; mic dictionar de cuvinte; panouri tematice -să utilizeze cuvinte în limbi străine uzuale

-să achiziționeze informații despre limbile străine folosite în UE

Elevi, cadre didactice 26 septembrie SPS Buget alocat
2. ,,Saptamana prevenirii criminalitatii” Dezbateri; panouri tematice; expozitie de desene -să obțină informații asupra legislației privitoare la acțiunile criminale

-să prevină cazuri de abuz/trafic etc.

Elevi, cadre didactice, PMT, comunitatea 29 septembrie –3 octombrie SPS Buget alocat
3. „Să cinstim istoria patriei!” – Ziua Naţională a României. Concurs, panouri / mape tematice, vizite la muzeul de istorie -să-și însușească noțiuni de istorie națională Elevi, cadre didactice, comunitatea 1 Decembrie SPS

Muzeul de Istorie

Buget alocat
4. ,,Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” –  Sfinţi şi sărbători  – Sfântul Nicolae Activitati in cadrul parteneriatelor cu Mitropolia Olteniei şi cu fundaţia ,,Cuvântul care zideşte”, cadouri pentru copii -să-și însușească noțiuni de tradiție și cultură românească

-să-și dezvolte conștiința civică

Elevi, cadre didactice, fundaţia ,,Cuvântul care zideşte”, copii instituționalizați 5 decembrie SPS

DGASPC

PMT

Buget alocat
5. „Eminescu, veşnic tânăr” Şezătoare literară, realizări / prezentări  Power Point, panouri tematice, activitati cu Biblioteca -să-și dezvolte limbajul, dicția, cursivitatea în lectură etc.

-să respecte valorile poporului român

Elevi, cadre didactice,

Biblioteca Județeană, PMT

15 ianuarie SPS Buget alocat
6. „Să cinstim istoria patriei!” –  Ziua Unirii Panouri tematice, programe artistice, expoziţii de desene -să-și însușească noțiuni de istorie națională (date istorice) și să-și dezvolte sentimente de patriotism Elevi, cadre didactice, comunitatea, PMT 24 Ianuarie SPS Buget alocat
7. ,,Gând pentru mama”

„Tradiţii şi obiceiuri laice” – 1 Martie-Ziua Mărţişorului, 8 Martie

Expoziţii de mărţişoare, felicitări, prezentări PowerPoint -să-și dezvolte simțul estetic și abilitățile de lucru cu diverse materiale Elevi, cadre didactice, părinți, PMT 1-8 martie SPS Buget alocat
8. Saptamana Scoala Altfel Activitatile propuse au calendar separat Elevi, cadre didactice 6-10 aprilie SPS Buget alocat
9. 9 Mai, Ziua Europei Concursuri, expoziţii, panouri / mape tematice, programe artistice, dezbateri -să achiziționeze informații referitoare la UE

-să-și dezvolte conștiința de cetățean european

Elevi, cadre didactice, PMT 9 mai SPS Buget alocat
10. „Ziua Şcolii” Activităţi sportive si culturale -să-și dezvolte spiritul de apartenență la o comunitate, spiritul sportiv etc. Elevi, cadre didactice, comunitatea, PMT mai SPS Buget alocat
11. „Şcoala se prezintă” Editarea revistei şcolii Nuferi -să popularizeze activitățile și rezultatele obținute

-să-și dezvolte abilitățile de lucru în echipă, competențele TIC, lingvistice etc.

Elevi, cadre didactice, comunitatea anual SPS Buget alocat
12. ACVILA-Atitudine conștienta, viață independentă și liberă Concurs național -prevenirea delicvenței juvenile Elevi, școli din țară, parteneri, comunitatea MAI (faza națională) SPS Buget alocat
13. Dincolo de imaginație este sufletul tău… Concurs național -creație artistică Elevi, școli din țară, parteneri, comunitatea MARTIE (faza națională) SPS Buget alocat
14. Pentatlonul OLIMPIC Concurs regional -concurs sportiv și de cultură generală sportivă Elevi, școli din țară, parteneri (COR), PMT, comunitatea MAI (faza regională) SPS Buget alocat
  Cultura mai aproape de tineri- Parteneriat educational interinstitutional nr.1142/13.10.2016 parteneri Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman Craiova și Centrul de Detenție Craiova Grafic activitati Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman Buget alocat
  .       Adevărata libertate Parteneriat educational interinstitutional nr. 1171/21.10.2016 Fundatia Cuvantul Care Zideste Grafic activitati SPS Buget alocat
  Prevenim dezastrele Parteneriat educațional interinstituțional nr.974/14.09.2016 partener Inspectoratul pentru Situații de Urgență  Oltenia Grafic activitati Inspectoratul pentru Situații de Urgență  Oltenia Buget alocat
  Muzeul-punte între trecut, prezent și viitor Parteneriat educațional interinstituțional nr. 1140/13.10.2016 parteneri Centrul de Detenție Craiova și Muzeul Olteniei Grafic activitati Muzeul Olteniei Buget alocat
  Bun venit, coleg de-nvățătură Parteneriat educațional interinstituțional nr.1141/13.10.2016 partener Centrul de Detenție Craiova și Școala Specială Sf. Mina Grafic activitati Școala Specială Sf. Mina Buget alocat
  Sa-nvățam din greșeli Parteneriat educațional interinstituțional nr.638/20.03.2017 partener Centrul de Detenție Craiova și Liceul Matei Basarab Grafic activitati SPS Buget alocat

 

CENTRALIZATOR PARTENERIATE

AN SCOLAR 2017-2018

NR.

CRT.

DENUMIREA PARTENERIATULUI TIPUL PARTENERI COORDONATOR DURATA NR.

EX.

OBS./ NR. INREGISTRARE
1. FII SĂRITOR ! ACORDĂ PRIMUL AJUTOR ! Parteneriat educational interinstitutional județean CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA, CRUCEA ROȘIE ROMÂNĂ NICOLI ADRIAN 2017-2018 4 1367/17.10.2017
2. CULTURA MAI APROAPE DE TINERI Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN CRAIOVA

POPA CRISTIANA 2017-2018 3 1343/11.10.2017
3. BUCURIA DE A AJUTA Parteneriat educational interinstitutional local FUNDATIA CUVANTUL CARE ZIDESTE VĂETIȘI MIHAELA 2017-2018 3 1321/09.10.2017
4. NU UITA ! ACEASTA ESTE VIAȚA TA ! Parteneriat educational interinstitutional județean LICEUL TEORETIC AMĂRĂȘTII DE JOS, DOLJ, CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA VĂETIȘI MIHAELA 2017-2018 3 1366/17.10.2017
5. MUZEUL-PUNTE ÎNTRE TRECUT, PREZENT ȘI VIITOR Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA

MUZEUL OLTENIEI

TAȘCU MINODORA

CHERCHELAN DANIELA

POPA CRISTIANA

2017-2019 3 1344/11.10.2017
6. BUN VENIT, COLEG                    DE-NVĂȚĂTURĂ ! Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA, ȘCOALA SPECIALĂ SF. MINA, LT SPECIAL BEETHOVEN CRAIOVA, ȘC. GIMN. ANTON PANN CRAIOVA TAȘCU MINODORA

CHERCHELAN DANIELA

POPA CRISTIANA, UNGUREANU MARIA, POPESCU LUMINIȚA, JIANU MIHAELA

2017-2018 5 1345/11.10.2017
7. EDUCAŢIA E ŞANSA TA ! Parteneriat educational interinstitutional local CN STEFAN VELOVAN, SC. GIMN. MIHAI VITEAZUL CRAIOVA, LT SPECIAL BEETHOVEN TAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA 2017-2018 4 1331/10.10.2017
8. SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ PREVENIM GREŞELILE ÎN VIAŢĂ ! Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA, CN MILITAR TUDOR VLADIMIRESCU CRAIOVA TAȘCU MINODORA, VĂETIȘI MIHAELA 2016-2018 2 402/04.04.2017
9. PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE ŞI PREJUDECĂŢI Parteneriat educational interinstitutional local ŞC. GIMN. DRĂNIC POPA CRISTIANA, CHERCHELAN DANIELA 2017-2019 1 1299/04.10.2017
10. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ŞI A CARIEREI Parteneriat educațional interjudeţean CT INDUSTRIE ALIMENTARĂ, COLEGIUL Gheorghe Tătărescu ROVINARI, CENTRUL DE DETENŢIE, CN STEFAN VELOVAN BADEA TEODORA 2016-2018 1 1340/08.12.2016
11. ŞCOALA PĂRINŢILOR Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENŢIE TAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA, PETRE IRINA 2017-2018 2 1333/10.10.2017
12. SĂ LEGĂM PRIETENII NOI ! Parteneriat educational interinstitutional local SNAC LICEUL CHARLES LAUGIER CRAIOVA CÎRLUGEA DAIANA, HOARĂ SIMONA 2017-2018 2 1368/17.10.2017
13. SĂ-NVĂȚĂM DIN GREȘELI Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENŢIE, LT MATEI BASARAB CRAIOVA VAIS ELENA 2016-2020 2 387/29.03.2017
14. LET’S LEARN TOGETHER! Parteneriat educațional judeţean CENTRUL DE DETENŢIE, ASOCIAȚIA DOMINOU, LT HENRI COANDĂ DINU ANDREEA 2017-2018 6 1355/13.10.2017
15. RAZE DE SPERANȚĂ Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENŢIE, CN NICOLAE TITULESCU LUPU CĂTĂLIN 2017-2018 5 1353/13.10.2017
16. SĂ ÎNVĂȚĂM DIN GREȘELI Parteneriat educational interinstitutional local CENTRUL DE DETENŢIE, ȘC. GIMN. ELENA FARAGO CRAIOVA NICOLI ADRIAN 2017-2018 4 1348/12.10.2017
17. ȘCOALA, PRIETEN STATORNIC Parteneriat educațional judeţean CENTRUL DE DETENŢIE, ȘC. GIMN. TRAIAN CRAIOVA, LT HENRI COANDĂ DINU ANDREEA 2017-2019 5 1354/13.10.2017

 

CENTRALIZATOR ACTIVITĂȚI EDUCATIVE LA NIVELUL ȘCOLII

AN SCOLAR 2017-2018

NR.

CRT.

DENUMIRE ACTIVITATE OCAZIONATĂ DE : PARTENERI/COLABORATORI PROF. COORD. DATA OBS./ NR. INREGISTRARE
1. ENGLISH FOR ALL ! ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR CHERCHELAN DANIELA, HOARĂ SIMONA, MURTAZA LAURA, POPA CRISTIANA, POPESCU LUMINITA, SÂRBU ADRIANA, UNGUREANU MARIA DINU ANDREEA 27.09.2017 1234/27.09.2017
2. O A DOUA ȘANSĂ PROGRAM DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR PETRE IRINA, CÎRLUGEA MARIUS, HOARĂ SIMONA, CHERCHELAN DANIELA TAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA NOV. 2017- IUN. 2018 1332/10.10.2017
3. CELEBRATING TOGETHER HALLOWEEN Activitate in cadrul parteneriatului LET’S LEARN TOGETHER! TASCU MINODORA, HOARA SIMONA, MURTAZA LAURA, POPESCU LUMINITA, UNGUREANU MARIA, CIRLUGEA DAIANA, SARBU ADRIANA, NICOLI ADRIAN, CHERCHELAN DANIELA, POPA CRISTIANA DINU ANDREEA 26.10.2017 1391/25.10.2017

 

CENTRALIZATOR CONTRACTE DE COLABORARE CU AGENȚII ECONOMICI

Pentru efectuarea pregătirii practice a elevilor din învățământul profesional și tehnic

NR.

CRT.

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SPECIALIZAREA CALIFICAREA NIVEL DE CALIFICARE PARTENER DURATA OBS./ NR. INREGISTRARE
1. Servicii Turism și alimentație Tehnician în gastronomie 4 SC LYTOS SRL 2016-2018 745/09.08.2016
Cofetar/patiser 3
2. Tehnic Construcții și lucrări publice Tehnician în construcții și lucrări publice 4 SC RECON SA 2016-2018 665/06.07.2016
Dulgher-tâmplar-parchetar 3
Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 3
Mecanică Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 4
Tehnician prelucrări mecanice 4
Lăcătuș mecanic prestări servicii 3
3. Tehnic Mecanică Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 4 SC M&M AUTOSERVICE PLUS SRL 2016-2018 737/03.08.2016
Tehnician prelucrări mecanice 4
Lăcătuș mecanic prestări servicii 3
4. Tehnic Mecanică Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 4 CENTRUL DE DETENȚIE CRAIOVA 2016-2018 677/05.07.2016
Tehnician prelucrări mecanice 4
Lăcătuș mecanic prestări servicii 3
Fabricarea produselor din lemn Tehnician în prelucrarea lemnului 4
Tâmplar universal 3
Servicii Turism și alimentație Tehnician în gastronomie 4
Cofetar/patiser 3
5. Servicii Estetica și igiena corpului omenesc Coafor stilist 4 SC M&S SRL 2016-2018 631/28.06.2016
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 3
6. Tehnic Construcții și lucrări publice Tehnician în construcții și lucrări publice 4 SC G.M.E. SERV SRL 2016-2018 751/11.08.2016
Dulgher-tâmplar-parchetar 3
Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 3

 

CENTRALIZATOR ACORDURI DE COLABORARE

NR.

CRT.

TIPUL ACORDULUI DENUMIRE PROIECT PARTENER PROF. COORD. DURATA OBS./ NR. INREGISTRARE
1. FESTIVAL INTERJUDEȚEAN COPILĂRIE, JOC ȘI CREATIVITATE PALATUL COPIILOR TG/JIU, STRUCTURA CLUBUL COPIILOR MOTRU HOARĂ SIMONA 2017-2018 642/29.05.2017
2. PROIECT EDUCAȚIONAL INTERJUDEȚEAN IMPLICAREA ELEVILOR ÎN CONFECȚIONAREA MIJLOACELOR EDUCAȚIONALE LIC. TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA, JUD. BIHOR VĂETIȘI MIHAELA, POPA CRISTIANA 2017-2018 878/22.08.2017
3. POCU 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10i, OBIECTIV SPECIFIC 6.6, COD MySMIS 105288 PROF21- DEZVOLTAREA COMPETENȚELORPROFESORILOR ȘI MANAGERILOR ȘCOLARI PT. O ȘCOALĂ ATRACTIVĂ ȘI INCLUZIVĂ FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CIVILE, 23 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (PARTENERI ASOCIAȚI) TAȘCU MINODORA, CÎRLUGEA DAIANA 2017-2019 1362/16.10.2017
4. ERASMUS+ UNISSONS NOS CŒURS SANS FRONTIERES 2016-1-FR01-KA2019-023966_3 LA SENSIBILISATION AUX CONSEQUENCES DE LA MIGRATION SUR LE DEVELOPEMENT HARMONIEUX DES ENFANTS/PREADOLESCENTES PAR L’EDUCATION (simpozion) LIC. CHARLES LAUGIER CRAIOVA HOARA SIMONA 27.03.2018 1342/11.10.2017

 

Loading